18 februari 2017, om 16:00

Werkbezoek Jetta Klijnsma

Zuidoost Drenthe.

Op zaterdag 18 februari 2017 brengt Staatssecretaris Jetta Klijnsma op uitnodiging van de PvdA een verkiezingstournee aan Coevorden, Emmen en Hardenberg

Programma: Bezoek Staatssecretaris Jetta Klijnsma.

10.00- 11.30 uur: Bezoek PvdA afdeling Hardenberg.

Ontvangst door wethouder Rene de Vent.

Bijeenkomst met leden, vrijwilligers, wijkverpleegkundigen, afvaardiging College van B/W Hardenberg, Zorginstellingen, medewerkers sociale werkvoorziengen, overig.

Te bespreken onderwerpen zijn o.a.de hervormingen van de zorg, invoering Wet maatschappelijke ondersteuning, Participatiewet en werkgelegenheid in deze regio.

11.45 – 13.30 uur: Bezoek PvdA afdeling Coevorden.

Locatie: Picardtzaal Hof van Coevorden (gemeentehuis). Ingang via grand-café reataurant De Heeren van Coevorden.

Ontvangst door wethouder Joop Brink.

Bijeenkomst met (raads) leden,, wijkverpleegkundigen Icare, thuiszorgorganisatie Beter Thuis Wonen, Stichting De Nieuwe Opbouw, Jongerenraad Coevorden, kledingbank De Cirkel, EMCO, Voedselbank

13.45-14.45 uur: Bezoek PvdA afdeling Emmen.

Publieksgerichte campagne winkel centrum ,De Weiert, in het centrum van Emmen

 

15.00 – 16.00 uur: Bijeenkomst Woonzorg Centrum De Holdert te Emmen.

Ontvangst door mevrouw Carla van der Wiel Raad van Bestuur Zorgroep Leveste Middenveld.

Deze informele bijeenkomst staat in het teken van informatie uitwisseling met vertegenwoordigers van organisaties, vrijwilligers, verpleegkundigen en direct betrokkenen werkzaam in en bij de zorg. .