1 Mei 2020, een dag om niet snel te vergeten!

1 mei 2020

 

1 Mei 2020, een dag om niet snel te vergeten!

 

1 mei is historisch gezien een belangrijke dag voor de arbeidersbeweging, zo ook voor de PvdA. Veelal werd 1 mei gezamenlijk herdacht en gevierd, soms met een demonstratie, soms met een manifestatie en soms – de laatste jaren veelal – met een bijeenkomst met leden en sympathisanten.

Van dat laatste kan dit jaar jammer genoeg geen sprake zijn, een andere “overheerser” dan destijds maakt het ons vandaag onmogelijk om samen te komen.

Laten we ernaar streven dat de ellende rond de coronaproblematiek de eensgezindheid in onze samenleving versterkt, in plaats van verzwakt.

In de sfeer van 1 mei: laat “de Internationale” gedachte ons allen, arm en rijk, gezond en ziek verbinden tot één krachtige beweging.

 

Namens het bestuur van de afdeling Hardenberg / Ommen wensen wij u een, ondanks alles, inspirerende 1 mei!

 

Cees Uri, voorzitter afdeling Hardenberg / Ommen