24 februari 2015

Voor alle vrouwen!

Aan alle PvdA -vrouwen (en vriendinnen, buurvrouwen, moeders en dochters)!

Zoals op de nieuwjaarsreceptie van de gewestelijke PvdA Overijssel al aangekondigd organiseren wij, namens het ViP (Vrouwen in de PvdA) het volgende evenement, mede in het kader van de campagne:

Thema:           “Het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen”

Wanneer:        Zondag 8 maart (Internationale Vrouwendag)

Ihkv:                Internationale Vrouwendag

Locatie:           Kulturhus Holten (Adres: Smidsbelt 6)

Tijd:                 13.30 – 16.30 uur
Programma:

13.30   Inloop en Welkom

14.00 “Het belang van economische zelfstandigheid van vrouwen” door Keklik Yucel

14.30   Met discussiepanel (Keklik, provinciale kandidaten en andere boeiende vrouwen)

over dit vraagstuk in gesprek met andere aanwezigen. Gespreksleider: Ellen Pot

Behalve over het aangekondigde thema wordt aan de panelleden gevraagd hoe het campagnedeel van deze middag in te vullen. Het beste idee (jury: alle aanwezigen) wordt later uitgevoerd. Doel van het campagnedeel: “Meer vrouwen naar de stembus krijgen

15.30 Pauze

15.45 Campagne (uitvoering van ‘het beste idee voor een campagneactiviteit’)

16.30 Einde

Wil je graag meedoen aan onze groepsapp “Internationale Vrouwendag”, mail dan naam en mobiele tel.nr. aan beheerder van die app: Verone de Vries (veronedevries@gmail.com).

Interesse? Geef het door aan Renee Beukers: reneepvda@gmail.com, zodat je mee kan in de aanmelding (en samen kunnen rijden).