Door op 2 maart 2016

Aan het werk met wonen en werken in Hardenberg

In november werd het de duidelijk dat in het rapport waarbij de omgevingsvisie van de Provincie met één pennenstreek de streekfunctie van de gemeenten Hardenberg en Steenwijkerland werden geschrapt. Tijd voor actie om dit onzalige plan een halt toe te roepen. De status “streekfunctie” heeft onze gemeente heel veel goed gedaan, maar we zijn er nog niet. Wanneer de streekfunctie ons word afgenomen dan heeft dat grote economische consequenties.

In december heeft Ria Juurlink namens onze fractie een motie ingediend om alles op alles te zetten om de streekfunctie te behouden. Unaniem is deze motie ondersteund. De oproep om met een goede onderbouwing van het belang van de streekfunctie heeft het college opgepakt. Alle fracties met contacten in de Provincie hebben contact gehad met hun Statenfractie. Het werd als snel duidelijk dat onze fractie in de Staten het belang van de streeffunctie zagen en ook een amendement zouden steunen. Commissievergadering werd bezocht door René, Erika en Gitta. Zij waren getuige van een warm pleidooi van onze burgemeester, afvaardiging Streekziekenhuis en de Rabobank. Mooi resultaat, het amendement voor behoud haalde het ruimschoots.

Bereikbaarheid

Ook de N34 en N377 kwamen voor de zoveelste keer aan de orde in de Staten. Onze fractie zit daar anders in dan de Statenfractie, wij pleiten voor een optimale bereikbaarheid van onze gemeente. Dit is niet helemaal gegaan zoals wij voor ogen hadden. Positief is wel dat de N377 door Balkbrug verdiept wordt aangelegd. Plaatselijk Belang Balkbrug heeft daar voor gestreden met hart en ziel. Door deze verdiepte aanleg gaat de leefbaarheid van het dorp omhoog en de uitstoot van fijnstof omlaag!

Rein heeft met de fracties van Ommen, Dalfsen, Zwolle en Hans Nooter (Statenlid) zich sterk gemaakt voor een goede fietsverbinding langs de N34, een fietssnelweg! Uiteindelijk komt er bij knooppunt Varsen een fietstunnel.

Bezoek BeterWonenVechtdal

Ria en Erika hebben in februari met Gerrit Teunis en Cees Naberman van BeterWonenVechtdal gesproken. De rol woningcorporatie en gemeente is aanmerkelijk veranderd. De gemeenten worden veel meer betrokken. Positief is dat er nog gebouwd gaat worden: sociale huurwoningen bij voor starters op de woningmarkt. Er is een goede samenwerking met de andere corporatie, de Veste, in onze gemeente. Beleid wordt op elkaar afgestemd. Onze fractie heeft het beleid rond sociale woningbouw, huisvesten van statushouders en de behoefte aan tijdelijke woonruimte nadrukkelijk op de raadsagenda gezet, wordt vervolgd!