Door op 20 oktober 2014

Aanbesteden

Reces, tijd om te denken. Achterstallige info lezen. De natuur wordt aanbesteed lees ik in de knipselkrant. De coalitie denkt dat het onderhoud van natuurgebieden goedkoper kan. Niet dat er ergens onderzoeken liggen die deze stelling bewijzen, integendeel. Daar waar het anders wordt beheerd, bijvoorbeeld agrarisch natuurbeheer, blijkt dat de resultaten slecht zijn, weggegooid geld, oordeelt een onderzoekscommissie. Toch gaat het college deze heilloze weg in.

Tegelijkertijd werd ik verleden week geconfronteerd op mijn andere werk met het aanbesteden van schoonmaak. In een school met duizenden studenten, ondankbaar en onzichtbaar werk. Men is niet tevreden over het huidige contract en de uitvoering.

Ben ik nu een sentimentele oude dwaas als ik terugdenk aan mijn eerste twintig jaar in het onderwijs waar de schoonmaak gewoon deel uit maakte van ons personeel. Ria en Annie waren deelgenoot bij het kerstdiner, bij de personeelsfeesten en de plenaire vergadering. Ze werkten ’s morgens van 08.00 uur tot 11.00 uur en ’s middags van 15.00 uur tot 18.00 uur. Ze waren zichtbaar in de school. Als een student zich misdroeg jegens hen sprong een personeelslid voor ze in de bres en werd hij of zij bij de directie ontboden. Daar werd haarfijn uitgelegd dat iedereen er toe doet in een school en dat iedereen met respect behandeld moet worden. Zichtbaar werk, Niet aanbesteed. Duur? Ik heb grote twijfel of de aanbestedingen geleid hebben tot een besparing. De grote schoonmaakbedrijven hebben managers en directeuren in dure lease auto’s die ook moten worden betaald. De mensen die er werken zijn dan eens hier en dan eens daar aan het werk, het is niet hun eigen school die ze schoonmaken. Het aanbesteden heeft het eigenaarschap en de ontmoeting weggeorganiseerd. Ik heb veel contracten daarna moeten tekenen en steeds geconcludeerd dat het niet goedkoper werd maar duurder. Moest er iets extra gebeuren omdat het regende en de gangen onder de modder lagen, dan was het “meerwerk” of een zieke student die het toilet bevuilde? “meerwerk”. Daar waar “onze Annie en Ria” dat als vanzelfsprekend oppakten.

En nu gaan we de natuur aanbesteden. Leren we dan niks, denk ik? Wanneer komt dit college van GS eens tot bezinning en sluit het langjarige contracten met die mensen die jarenlange expertise hebben, zich verbonden voelen met het gebied en “van nature” een stap harder zetten. Aanbesteding in de zorg was duurder, in het onderwijs duurder en in de natuur is het straks duurder.

 

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com