28 april 2018

Akkoord op hoofdlijnen in Hardenberg

De onderhandelingsdelegaties van CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA hebben een akkoord op hoofdlijnen bereikt. De onderhandelaars leggen dit akkoord nu voor aan hun fracties en ledenvergadering. Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan nemen Martijn Breukelman (CDA), Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college van B&W.

Na een verkenningsronde zijn de onderhandelingen voor de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hardenberg op 20 april gestart. CDA, ChristenUnie, Opkoers.nu en PvdA zitten bij de onderhandelingen aan tafel. Deze week hebben de onderhandelingsdelegaties van de vier partijen tijdens de derde ronde van de besprekingen een akkoord op hoofdlijnen bereikt.

Fracties
De vier partijen verwerken de afspraken die zij hebben gemaakt de komende dagen in de tekst van het coalitieakkoord. Volgende week bespreken de partijen de inhoud van het hoofdlijnenakkoord met hun fracties. De volgende ronde van de onderhandelingen staat gepland voor 7 mei. Dan komen onder andere de reacties van de vier fracties op het akkoord aan de orde.

 

Vier wethouders
Mocht het tot een definitief akkoord komen, dan heeft het college van B&W straks vier wethouders. Naast Martijn Breukelman (CDA) nemen dan Alwin te Rietstap (ChristenUnie), Falco Bruinsma (OpKoers.nu) en Gitta Luiten (PvdA) zitting in het college.