Door op 24 juni 2014

Beloning

Elke dag van de week, van maandag t/m zaterdag was er wel een activiteit vanuit de Staten. De fractie, een infosessie, de commissie, een informatieavond, een werkbezoek Hardenberg en tenslotte op de zaterdag een werkbezoek in de natuur, naar drie gebieden.

Terugkijkend op de week ontdek ik tot mijn verrassing dat er een rode draad is. De wijze waarop aandacht wordt gevraagd hoe de inwoners van Overijssel te betrekken bij hun leefomgeving.

Op de zaterdag zag ik geweldige voorbeelden. Staatsbosbeheer en een groep vrijwilligers vroegen eenmalig een subsidie aan bij de provincie voor de aanleg en het eerste beheer van de vloeivelden in De Krim. Van oorsprong een spoelwaterbassin van de voormalig aardappelmeelfabriek. Wie ooit in de buurt gewoond heeft herinnert zich vast nog wel de gruwelijke stank die dagen lang de omgeving teisterde als het weer “bietencampagnetijd’ was. Ik in ieder geval, wij hadden er eentje in Nieuw Amsterdam. Brr..

Toen de fabriek gesloten werd, bleek het een waar paradijsje te zijn voor vogels. Enthousiast daardoor is er een groep “Vrienden van de Vloeivelden” actief in het beheer. Er is een uitkijktoren geplaatst, een educatief wandelpad aangelegd. Er wordt contact gelegd met de lagere school en het voortgezet onderwijs enz. Tal van activiteiten. Een prachtig voorbeeld van groene participatie. En beloond! Dank voor Stank.

In de commissie heb ik betoogd dat ik de veranderende rol van de overheid kan onderschrijven. De burger is mondiger en krijgt steeds meer een hekel aan regeltjes. Maar de burger organiseert zich tegenwoordig vooral over waar ze tegen zijn, en niet waar ze vóór zijn. De veranderende rol van de overheid zou eruit kunnen bestaan door helder aan te geven waar je naar toe wil met een bepaald gebied en omgeving, mits de inwoners dat een goed idee vinden en daar con amore aan mee werken. Een voorbeeld is het beheer van het Kotermeer, in een nieuwbouwwijk in Dedemsvaart. Prachtig.

Ook in Twenterand zijn er gebieden te bedenken, wat wil de gemeente met het Veenschap, met de Fayersheide, met de Zandstuve enz. Waar laat de gemeente visie zien, en op welke “beloning” mogen de inwoners rekenen als ze zich hiervoor gaan inzetten. Groen bermbeheer, (in plaats van doodspuiten van de berm), kikkerpoelen, enz.

Geen terugtrekkende overheid, maar een koersvaste, visierijke overheid, die de inwoners inspireert en uitdaagt om initiatief te nemen.

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com