Door op 16 september 2014

Bestuurlijk onvoldoende

De Statenvergadering afgelopen woensdag had twee bestuurlijke onderwerpen die in de media al volop aandacht hadden gehad. De Nationale Parken en het Faunabeheer. Over beide onderwerpen had ik me behoorlijk druk gemaakt en er veel tijd ingestoken. In mijn bijdrage schetste ik hoe volgens mij een goed voorstel eruit zou moeten zien. Ten eerste, indien  mogelijk als vertrekpunt een landelijk akkoord of afspraak. Bomen, ganzen, reeën kennen immers de provinciegrenzen niet uit hun hoofd. Ten tweede een besluit dat de betrokken partijen bindt en verbindt.  En tenslotte hanteert een goed plan, die middelen die voldoende effectief zijn om het doel te behalen. In dit geval een Nationaal Park dat goed wordt georganiseerd, een faunaplan dat ervoor zorgt dat met name ganzen niet te veel schade gaan aanrichten.

Welnu, in beide gevallen was er een soort van landelijke afspraak. In heel Nederland worden de Nationale Parken ondergebracht in een constructie met de provincie. Niet in Overijssel, daar wordt het overgedragen aan de gemeente. Gemeentes die toch waarlijk geen pot met geld hebben, dit in tegenstelling tot de provincie Overijssel, een van de rijkste provincies in Nederland.

In beide voorstellen stonden de benodigde partijen niet te springen. In het geval van het faunabeheer zegden drie partijen zelfs de medewerking op. Reden?, GS koos bij voorbaat een vertrekpunt dat afweek van het behaalde compromis. Gevolg; in heel Nederland is er straks een winterrust voor trekganzen, in Overijssel mogen de jagers hun gang gaan. Daarentegen is er in de hele zomer in heel Nederland sprake van aanvullende maatregelen om de ganzen terug te brengen naar een hanteerbare populatie. Er worden eieren geschud, eieren geprikt, nesten leeggehaald. Dat gebeurt door vrijwilligers. Effectief om de aantallen naar beneden te brengen. Behalve in Overijssel.

In mijn bijdrage heb ik daarom beide voorstellen bestuurlijk dom genoemd. Als bestuurder maak je geen ruzie met partners die je in de toekomst ook weer hard nodig hebt. Als bestuurder isoleer je met je voorstellen ook niet Overijssel van de rest van Nederland. Slecht voor ons imago. Maar vooral, onverstandige besluiten zullen al heel snel leiden tot behoorlijke verhoging van schade en kosten, die de belastingbetaler moet betalen. De reactie van GS; desnoods gaan we met behulp van de sterke arm straks de natuurgebieden in. Ik probeerde het me voor te stellen. Met de politie straks in de zomer, tussen de toeristen de jagers begeleiden om vogels te schieten. Ziet u het voor zich? Een dikke onvoldoende lijkt me.

Anneke Beukers