Corona epidemie in onze regio

6 april 2020

 

 

Beste partijgenoten,

De afgelopen en komende weken staan in de hele wereld, en zeker ook in onze afdeling, in het teken van het coronavirus. Een onverwachte en onzichtbare aanval op ons aller gezondheid en welzijn. Op het moment van dit schrijven (6 april) lijkt het in Nederland gevoerde beleid zijn vruchten af te werpen. Het aantal sterfgevallen en het aantal opnames op de IC’s van de ziekenhuizen lijkt te stabiliseren en zelfs licht af te nemen.

Tot nu toe zijn de gemeenten Hardenberg – en in iets mindere mate Ommen – volgens de cijfers van het RIVM tamelijk mild getroffen.

Het leidt echter geen twijfel of het virus ook in ons gebied zijn tol zal eisen. Hopelijk is dan door alle getroffen en nageleefde maatregelen de situatie in zoverre verbeterd, dat aan ieder gerichte en doeltreffende zorg geboden kan worden.

De samenleving heeft de afgelopen weken welhaast stilgestaan. Het bezoeken van familie en vrienden is een zeer moeizame zaak geworden. Gelukkig is het in ons land nog niet zover gekomen dat er grote tekorten zijn ontstaan; die worden vooralsnog ook niet verwacht. Dat is voor een groot deel te danken aan al die mensen die zich in de afgelopen weken bovenmatig hebben ingezet om ervoor te zorgen dat steeds in onze dagelijkse behoefte kon worden voorzien.

Op veel andere plaatsen zijn alle medewerkers in de “zorg” geprezen om hun inzet. Daar sluiten wij ons graag bij aan en wij hopen van ganser harte dat zij dit allemaal kunnen volhouden.

De komende weken zullen cruciaal blijken in het verdere verloop van de epidemie.

Wij hopen dat eenieder zich op zijn of haar wijze goed door deze nare crisis heen zal slaan, zowel in de privésfeer als ook in zakelijk opzicht. Wij wensen al onze leden daar veel sterkte en wijsheid bij.

U zult kunnen begrijpen dat het bestuurlijk werk voor onze afdeling de laatste weken geheel stil is komen te liggen. Ons bestuur zal in de komende weken de draad echter weer proberen op te pakken; geen bijeenkomsten of vergaderingen, maar wel gaan we met moderne communicatiemethoden het bestuurlijke werk weer oppakken.

Ons bestuur wenst al onze leden, van jong tot oud, veel wijsheid, vertrouwen en sterkte in de komende weken en maanden. Wij hopen dat iedereen zoveel als dat mogelijk is leed bespaard zal worden. Laten we er op vertrouwen dat onze samenleving zo veerkrachtig is, dat wij met elkaar deze storm goed kunnen weerstaan.

Met vriendelijke partijgroet,

Bestuur PvdA afdeling Hardenberg – Ommen.