Door op 15 november 2015

De wethouder gaat aan de slag met onze slagen!

In november wordt altijd de begroting voor het volgende jaar vastgesteld, dinsdag 10 november was het dan zover. De gemeenteraad vergaderde over de begroting van 2016. De begroting laat zien dat de gemeente weer opkrabbelt, stevige bezuinigingen van de afgelopen jaren werpen hun vruchten af en ook de meerjarenbegroting laat een gezonde financiële gemeente zien. Lastenverlichting voor de inwoners van de gemeente Hardenberg is nog niet aan de orde. Alle veranderingen op het gebied van zorg die naar de gemeente zijn  gegaan brengen veel financiële onzekerheid met zich mee. De gemeente moet haar inwoners de zorg bieden waar ze een indicatie voor hebben.

De fractie van de PvdA maakt zich ook zorgen over het aantal beschikbare betaalbare sociale huurwoningen. Komend jaar gaat de raad aan tafel om te overleggen met verschillende partners om te zien welke oplossingen er zijn. In het land zijn er al diverse creatieve en vernieuwende projecten. De motie die we hebben ingediend is unaniem aangenomen.

We willen ook dat er anders omgegaan wordt met het groenbeheer. Round up is in de ban gedaan en er moeten andere oplossingen gezocht worden. Waar het kan willen we graag een ander bermbeheer. Een berm vol mooie bermbloemen! Genieten in het voorjaar en in de zomer. Ook hier hebben we een motie ingediend die met een meerderheid is aangenomen: de wethouder gaat aan de slag met onze slagen!

Meer weten of nalezen? Klik dan op Bijdrage begrotingsvergadering 10 november 2015