Door Renée Beukers op 16 januari 2017

Draaiboek

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: we zijn er als bestuur alweer druk mee bezig. De komende tijd gaan we een aantal keren de leden raadplegen over belangrijke besluiten. Een overzicht van de belangrijkste besluiten is te vinden in het draaiboek:

draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2018

Renée Beukers

Renée Beukers

Renée Beukers is in het dagelijks leven docent Geschiedenis aan het Vechtdal College in Hardenberg. Ze woont sinds 2005 in Den Velde, samen met drie dochters en man. Voor de werkgroep Hardenberg verzorgt Renée de website en is ze secretaris van het bestuur.  

Meer over Renée Beukers