Door op 16 januari 2017

Draaiboek

Op weg naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2018: we zijn er als bestuur alweer druk mee bezig. De komende tijd gaan we een aantal keren de leden raadplegen over belangrijke besluiten. Een overzicht van de belangrijkste besluiten is te vinden in het draaiboek:

draaiboek gemeenteraadsverkiezingen 2018