Door op 28 augustus 2014

Erica

“Kijk meiske, dat is Erica” zeiden mijn ouders en wezen me het aan. En wij wonen in Erica. De eerste plant/struik die ik kende en waarvan ik de naam kon noemen Onze woonplaats was genoemd naar dat bloempje, de dopheide.

De paars kleurende heide heeft, mede daarom, voor mij een bijzondere betekenis. Het geeft een gevoel van weemoed, heimwee naar vervlogen tijden. Ook van het besef dat de zomer bijna voorbij is, de herfst nadert.

In ons dorp, bij de school, om ons huis heen, langs de “ Wieke”, overal groeide vroeger de heide.

Nu zoek ik het op in de gemeente Twenterand, De Engbertsdijkvenen en op weg naar mijn werk, rijdend op de A1 zie ik de hoge bermen aan de kant paars opgloeien ter hoogte van Rijssen, Holten. Een prachtig gezicht. De belofte van de Sallandse Heuvelrug. De weg van Holten naar Nijverdal, dwars door het grote heideveld ligt er in de nazomerzon sprookjesachtig bij.

Toch wordt dit Nationale Park bedreigt, evenals het tweede Nationale Park in Overijssel, de Weerribben. De decentralisatie van de natuur heeft ertoe geleid dat de provincie de verantwoordelijkheid van het rijk overgedragen heeft gekregen. In de andere provincies is daarop het beheer ter hand genomen. Niet in Overijssel. Zoals zo vaak laat dit college van GS zich niets gelegen liggen aan de natuur. GS stelde een transitieteam in die moest onderzoeken hoe de parken zelf in hun onderhoud zouden kunnen voorzien. Daaruit kwam een plan dat GS wel beviel. De essentie van het plan is dat niet alleen de provincie, maar ook de terrein beherende organisaties en de gemeentes waarin de parken liggen, eigenaarschap zouden moeten voelen en zouden moeten participeren in de financiering. Dat is nog te volgen. Het vervolg echter is ronduit verwerpelijk. De provincie trekt zich helemaal terug. Waar de provincie een partner zou moeten zijn voor juist bovenlokale activiteiten en daar de regierol op zich zou kunnen en moeten nemen, laat men dit in het voorstel gewoon liggen.

In de voorbereiding van de Statencommissie lees en herlees ik het voorstel. Waarom moet de natuur geld opleveren? De toeristen die de parken bezoeken brengen geld in het laadje. Bovendien is een goed vestigingsklimaat belangrijk voor woongenot voor de inwoners en daar hoort natuur bij. Of moeten we allemaal straks in een industriële landbouwomgeving wonen, waar nog geen korenbloem het heeft volgehouden.

Erica, mijn geboortedorp, is een levendige plaats met ruim 5000 inwoners. Een dorp met toekomstperspectief. Of er toekomst is voor de gelijknamige heidestruik in Overijssel is maar zeer de vraag.

 

Reageren?  Staten. annekebeukers@hotmail.com