Door op 1 april 2015

Formaliteiten

Maar liefst drie hele dagen ben ik in Zwolle vanwege allerlei formaliteiten. Op het laatste moment blijkt op de maandag dat mijn uittreksel uit het bevolkingsregister niet uitgebreid genoeg is, er moet uitdrukkelijk opstaan dat ik niet uitgesloten ben van de kieswet. Ik stap op de fiets om me weer bij de balie in het gemeentehuis te vervoegen. Neen, de mevrouw achter de balie heeft daar nog nooit van gehoord, even vragen. Na wat overleg heen en weer wordt een regel toegevoegd. Ik vraag wie er uitgesloten zijn van het kiesrecht, ook dat is niet bekend. Het blijkt dat een rechter bij bepaalde delicten als bijkomende straf kan bepalen dat iemand niet mag stemmen of gekozen mag worden.

Weer wat geleerd.

De geloofsbrieven worden op de dinsdag beoordeeld door een commissie uit de oude Staten. Nevenfuncties al of niet betaald moeten goed worden genoteerd, ze verschijnen meteen na de beëdiging op de donderdag op de site van de provincie. De commissie geloofsbrieven kijkt nauwkeurig of een nevenfunctie onverenigbaar is met het Statenlidmaatschap.

Woensdag, bij de laatste officiële Statenvergadering krijgen maar liefst zes vertrekkende Statenleden een lintje. Als je twaalf jaar een functie hebt bekleed in het openbaar bestuur krijg je “als vanzelf” een lintje. Dick Buursink, 36 jaar actief lid in het openbaar bestuur wilde het lintje niet. Zijn redenering, het is een betaalde functie, weliswaar kost het veel vrije tijd, maar toch. Het kenmerkt hem tot op het laatst. De anderen waren er zo te zien erg content mee, zagen het als erkenning voor gedane arbeid en inzet.

En dan de beëdiging op de donderdag. Een plechtig moment, ieder Statenlid legt de verklaring/belofte of de eed af. Het is ook een vrolijke gebeurtenis met veel bloemen en felicitaties. Ik ervaar het als bijzonder en eervol om volksvertegenwoordiger te zijn. Bijna 46.000 kiezers hebben onze fractie gekozen, bijna 7000 op mij, dat schept verplichtingen.

Tegelijkertijd is het zuur te weten dat juist de afgelopen weken volksvertegenwoordigers steeds de nieuwsrubrieken haalden door integriteitskwesties. Vooralsnog lijkt dit meer aandacht te trekken dan het simpele feit dat we geïnstalleerd zijn en ons werk met overgave doen. De rotte appels, daar zijn de formaliteiten voor bedoeld, blijkbaar niet afdoende.

Ik constateer aan het eind van een bewogen week, dat integriteit niet in een formulier of verklaring is te vangen en inzet niet in een lintje.