Door op 11 februari 2014

Fractie bezoekt Plaatselijk Belang Balkbrug

Het onderwerp van gesprek: de N377
Op 11 februari is de fractie op bezoek geweest bij het Plaatselijk Belang in Balkbrug. Dick Buursink, lid van de fractie PvdA van de Provinciale Staten, was gekomen om te praten met leden van het Plaatselijk Belang over de N377. Het onderwerp van gesprek was vooral de ongelijkvloerse kruising, de tunnel zoals deze ook wel genoemd wordt, in Balkbrug. Deze is van groot belang voor de leefbaarheid én de verbondenheid tussen de noord en zuidkant in het dorp. Het lijkt er op dat de N377 een 80 km weg wordt. Een weg waarin veiligheid voorop staat, leefbaarheid en daarna doorstroming. Dat is de volgorde die van belang is.

De huidige stand van zaken
De motie die er nu ligt en waarvoor een grote meerderheid is,  zorgt er in ieder geval voor dat de ongelijkvloerse kruising er komt. Het budget is hiervoor beschikbaar en wanneer de plannen niet te veel wijzigen kan dit redelijk snel worden uitgevoerd. Dick Buursink vroeg aan de voorzitter van het Plaatselijk Belang Henk Hof of er nog steeds voldoende steun is in Balkbrug en hij kon dit volop beamen. Al in 2009 hebben ook de ondernemers in Balkbrug voor deze insteek gekozen. Dick Buursink sprak waardering en bewondering uit voor het Plaatselijk Belang Balkbrug: ze waren overal bij aanwezig, vasthoudend met volle inzet voor hun dorp. Henk Hof was blij met het initiatief van de fractie om samen met Plaatselijk Belang op deze wijze met een Statenlid te spreken.

De PvdA Banktour: idee voor René?
In het kader van de rode PvdA ‘banktour’, werden ook het Plaatselijk Belang Balkbrug en Dick Buursink uitgenodigd om op de rode bank plaats te nemen en het PvdA-team van ideeën te voorzien voor de komende raadsperiode.

Het Plaatselijk Belang Balkbrug gaf het volgende  idee voor René mee: een recreatief fietspad naast de Hoogeveenseweg tot aan de gemeentegrens bij de Wolden. Deze sluit daar dan op aan, Balkbrug is dan vanaf alle kanten met de fiets veilig en goed te bereiken, aldus het Plaatselijk Belang Balkbrug.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ook Dick Buursink presenteerde een idee voor René. De PvdA Hardenberg zou een een ombudsteam moeten vormen. Er komt de komende jaren veel op gemeenten af en op deze manier kun je een rol spelen tussen burger en overheid, aldus Dick Buursink.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA