Door Rein Jonkhans op 10 september 2014

Fractie PvdA tegen vergroting slachtkippenbedrijf 11e wijk

 

th_84d3103e6b09f4801b9f6d2d299003c2_1391110683PvdA407

De fractie van de PvdA Hardenberg heeft tegen het bestemmingsplan gestemd waarin ruimte werd gemaakt voor een kippenbedrijf met een omvang van 558000 slachtkippen.

In de opvatting van de fractie van de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat onze groene ruimte wordt bewerkt door mensen die daar ook een goede boterham kunnen verdienen. Dat is eeuwen lang gedaan door agrariërs die daardoor ook het landschap hebben vormgegeven dat door velen van ons wordt gewaardeerd. Deze inwoners maken deel uit van het sociale weefsel van het platteland, mede waardoor scholen, verenigingen en kerken kunnen floreren in de dorpen. Van groot belang voor deze sociale structuur is het familiebedrijf waarin een redelijk gezinsinkomen kan worden verdiend.

Door dit bedrijf te vegroten tot een omvang van 558000 slachtkippen, worden er 6 andere familiebedrijven weggeconcurreerd:

In de sectoranalyse van het CBS heeft het gemiddelde vleeskuikenbedrijf in 2012 91.000 vleeskuikens. een arbeidsjaareenheid kon in 2012 circa 44.000 kippen verzorgen.

In dit bedrijf zal dus naar verwachting ruimte zijn voor 12 arbeidsjaareenheden, dus naast de agrariër nog 11 mensen van elders die hier zullen werken.

Iedere dag stoppen 3 boeren met hun bedrijf omdat ze de concurrentie met de grote bedrijven niet langer aankunnen. Hierdoor komt de leefbaarheid en de noaberschap onder druk te staan evenals de door toeristen en recreanten gewaardeerde groene omgeving.

 

 

Rein Jonkhans

Rein Jonkhans

Rein is sinds 2006 lid van de fractie, waar hij onder andere de belangrijke portefeuille financiën doet. Rein is een specialist in ruimtelijke ordening en publieke ruimte en een betrokken bestuurder. Sinds 2018 is Rein fractievoorzitter.

Meer over Rein Jonkhans