Door op 27 mei 2014

Ganzen

Als politicus verdiep je soms in dingen waarvan je vroeger geen idee had, dat het een probleem zou zijn, of dat het ergens een thema zou worden. Zo gaat het met mij met de ganzen.

Vanuit mijn kindertijd ken ik de Ganzenmarkt in Coevorden als spectaculair schouwspel. Verder werden door deze en gene ganzen gehouden, wij hadden ze thuis niet.

In de commissie landelijk gebied komt de ganzenproblematiek regelmatig voorbij. De verandering van ons landschap, mede door de (door sommigen geslaagd genoemde) ruilverkaveling levert uitgestrekte grote graslanden op. Geweldige snackbars voor ganzen, geen obstakels, lekker snoepen. De natuurlijke vijanden, zoals de vos, zijn inmiddels gedecimeerd, dus we creëren een nieuw probleem. In de zomer veroorzaken de ganzen schade, ze eten het gras op dat voor koeien bestemd is. In de winter ligt dat anders. De ganzen die hier dan foerageren zijn trekvogels. Zij vallen onder de internationale richtlijnen van vogelbescherming. Het gaat om verschillende soorten ganzen, sommige zeer uniek. Vanwege de overlast in de zomer is er een Ganzenakkoord gesloten. LTO, Natuurbeschermingsorganisaties, vogelbeschermingsorganisaties en de provincies  (G7) verenigden zich in 2012 in een convenant waarin werd afgesproken dat er van 1 november tot 1 maart niet geschoten wordt op ganzen. Tegelijkertijd wordt er in de zomer, met allerlei middelen, het aantal ganzen dat in Nederland verblijft gereduceerd. Een moedig besluit van de natuur organisaties, het doden van ganzen is geheel tegen hun “natuurlijk” gedrag. Echter, in december 2013 liet het LTO het ganzenakkoord klappen.

De commissie vergadering op de woensdag verliep rustig. Belangwekkende onderwerpen, echter geen vuurwerk, dat kwam achteraf. Een vraag van de SGP over het ganzenbestand werd door de Gedeputeerde als volgt beantwoord; ze had afgesproken dat ze ondanks het klappen van het ganzenakkoord dichtbij het oorspronkelijk convenant zou blijven. Een dag later bleek dat de provincie Overijssel het afschieten van Ganzen in de winter toestaat, als enig provincie in Nederland. Ik was stomverbaasd. Ik keek de uitzending nog een keer na, had ik zitten slapen? Alweer laat deze coalitie zien dat ze maar een belang dient, en dat is het economisch belang van de bij de LTO aangesloten boeren (lang niet elke boer is het hier mee eens, velen zijn enthousiaste vogelbeschermers!). Nationaal en internationaal slaan we weer eens het figuur van een domme gans.

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com