Door op 8 juli 2014

Gastvrijheid

De vakantie staat voor de deur en binnenkort reizen talrijke Nederlanders weer naar een buitenland. Een veelgehoorde opmerking na de vakantie is de gastvrijheid die in omringende landen zo vanzelfsprekend is. Mensen die uitnodigend de deur voor je openen. In ons individualistische landje is dat helaas niet altijd meer de gewoonte.

De laatste Statenvergadering voor het zomerreces. Extra lang en toch kregen we bijna niet op tijd de punten er door. Uiteindelijk hamerde de Commissaris van de Koning de vergadering af om 23.20 uur. Niet dat er nu zoveel spannends op de agenda stond, maar toch, in de wetenschap dat dit college voor het laatst de perspectief nota presenteerde, liet menig Statenlid en fractie zich verleiden een perspectief te schetsen zonder deze, in sommige ogen, vermaledijde coalitie.

Onze fractie had daarnaast een programma voor “de Gasten van de Staten”. Een initiatief van onze partij om op de Statendag de gelegenheid te bieden mensen uit te nodigen. Via de pers en in de regionale kranten was het aangekondigd. Naast de bezwaren; “daar komt toch niemand op af”,  “er komen altijd dezelfde mensen op af” en nog meer van dergelijke dooddoeners, was er ook een groep die zei: “leuk, laten we het proberen”.

De eerste keer in mei mocht het CDA als grootste partij de spits afbijten. Er was best een behoorlijk ploegje komen opdraven. Onze fractie, tweede grootst, was afgelopen woensdag aan de beurt. Samen met onze fractievoorzitter was ik gastvrouw. Meer dan dertig mensen hadden belangstelling getoond, echter niet alles en iedereen kon op de 2e juli. Inmiddels is er al een tweede dag gepland. Achttien gasten stonden ’s morgens op de stoep.

Op onze vraag naar welk antwoord ze in ieder geval op zoek waren, kwam een waaier van redenen. Het bastion van het provinciehuis eens van binnen bekijken, zien hoe zo’n vergadering werkt, wat doen jullie nu eigenlijk en nog veel meer.

Vragen beantwoorden onder het genot van koffie met een plakje cake en daarna een rondleiding door het gebouw bleek een prima invulling. De gasten van de Staten genoten enorm. Een divers gezelschap, jong en oud, man en vrouw. We konden ze voorbereiden op de start van de vergadering, waarna ze op de tribune plaatsnamen. De schorsing voor de lunch was het teken om weer bij elkaar te zitten en met een deel van de fractie samen een broodje te eten, ondertussen de gang van zaken doornemend. Veel enthousiasme, en daarna leuke twitter berichten en bedankjes. Een mooie manier om politiek dichterbij te brengen en ambassadeurs te werven. Gastvrijheid, een prachtige deugd. We doen het te weinig, maar het loont!

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com