Door Erika Kloekhorst-Augustijn op 17 september 2014

Gratis naar het gebiedsteam en keuzevrijheid in hulpverlening gegarandeerd

th_dee729fecb2e9125d39feb5a53fefa8a_1391111086PvdA415

Dinsdag 16 september werden de ingrijpende veranderingen in het Sociale domein in de gemeenteraad behandeld. Dankzij de amendementen van PvdA en ChristenUnie blijft de komende twee jaar de toegang tot de gebiedsteams gratis (geen eigen bijdrage) en is de keuzevrijheid op basis van culturele, zorginhoudelijke en religieuze overtuiging gewaarborgd.

De fractie van de PvdA is blij met de zorgvuldige en voortvarende manier waarop het college de decentralisatie van het sociale domein in Hardenberg heeft aangepakt. Maar de fractie van de Pvda vindt dat de eerste toegang tot zorg, de zogenoemde gebiedsteams, zo laagdrempelig mogelijk dient te zijn. In de praktijk zijn teveel voorbeelden van gezinnen die hulp, zorg of ondersteuning uitstellen om financiële redenen. Wij hebben om die reden het amendement ondersteund dat de Christen Unie heeft opgesteld, en dat wij mede indienen, om de toegang tot de gebiedsteams in ieder geval voor de komende vier jaar kosteloos te laten zijn. Na deze periode moet geëvalueerd worden of dit principe voortgezet kan worden.

Daarnaast vindt de fractie het recht op keuzevrijheid op basis van zorginhoudelijke wensen, godsdienstige gezindheid, culturele achtergrond of levensovertuiging van fundamenteel belang. Als mensen de regie nemen over hun eigen zorgplan, hoort keuzevrijheid daarbij. De kans op succes bij 1 plan, 1 aanpak wordt vergroot als de ondersteuning aansluit bij de leefomgeving  en het sociale netwerk van de burger. Wij vinden daarom dat dit een expliciete randvoorwaarde en een kwaliteitscriterium moet zijn in de afspraken met zorgaanbieders. De fractie is blij dat ook dit amendement de meerderheid van de raad heeft gekregen.

Ondanks deze amendementen en de bevestiging van de wethouder dat alle huidige pgb-gerechtigden een persoonlijk gesprek hebben en er naar maatwerkoplossingen worden gezocht, maakt de fractie zich zorgen over de overdracht van lopende dossiers van de vrijwillige hulpverlening van BJZ. De overdracht van de dossiers verloopt moeizaam, mede door de vertraging voor inkoop. Het gebiedsteam functioneert al, echter zonder BJZ specialist of casusmanager. Er is nog geen warme overdracht van kinderen die straks onder de gemeentelijke zorgverantwoordelijkheid vallen. Het is inmiddels vijf voor twaalf, en hoewel we gerustgesteld zijn door de woorden van de wethouder in de oriënterende ronde van twee weken geleden, dat al deze kinderen inmiddels in beeld zijn, willen we geïnformeerd blijven over de voortgang van de overdracht en de borging van de zorgverlening. Mede om te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip raken bij de instroom naar de gemeentelijke voorzieningen.

 

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 deel uit van de raad. Erika was voorzitter van de Jongerenraad Hardenberg en werkt nu als ambtenaar bij de gemeente Hoogeveen waar ze verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.  Ze is specialist in (jeugd)zorg en aanverwante thema’s.  

Meer over Erika Kloekhorst-Augustijn