Door Rein Jonkhans op 2 maart 2016

Grootschalige landbouw

In de nieuwe  ‘Kaders beleid voor Omgevingsvisie’  worden de maximale bouwblokgroottes voor intensieve veehouderijbedrijven los gelaten. Daardoor is  mogelijk om op elke agrarische bedrijfslocatie een intensief veehouderijbedrijf te ontwikkelen. Onze fractie heeft in samenwerking met de Statenfractie hier vragen over gesteld. Wij willen weten wat dit betekent voor de gemeente Hardenberg. PvdA Hardenberg heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat wij tegen megastallen zijn. Wij zijn bang dat met bovenstaande ontwikkeling de deur helemaal open wordt gezet voor grootschalige landbouw. Wanneer wij de antwoorden binnen hebben gaan wij ons beraden wat de mogelijkheden nog zijn.

 

Rein Jonkhans

Rein Jonkhans

Rein is sinds 2006 lid van de fractie, waar hij onder andere de belangrijke portefeuille financiën doet. Rein is een specialist in ruimtelijke ordening en publieke ruimte en een betrokken bestuurder. Sinds 2018 is Rein fractievoorzitter.

Meer over Rein Jonkhans