Door op 29 juni 2016

Hardenberg: follow the sun!

data.620xC622x350+0+263.620x349

 

Kleurrijke gemeente

We willen een ‘groene’ gemeente zijn, maar kleuren ook steeds meer ‘geel’ . Dat zegt de wethouder duurzaamheid en energie met een ‘rode’ achtergrond!

‘Geel’ staat voor zonne-energie en naast wind biedt de zon volop kansen om onze gemeente duurzamer te maken, dat wil zeggen minder afhankelijk van fossiele brandstoffen als aardgas, aardolie en kolen.

 

Waar staan we op dit moment met onze duurzaamheidsambities?

In 2020 wil de gemeente (gelijk aan de ambities van het kabinet) 14% duurzame eneregie opwekken via zon, wind en biomassa. Op dit moment staat de teller op ongeveer 5%.

Met de ontwikkeling van: de eerste 5 windmolens (plan Veenwieken) en een biomassa installatie in Hardenberg komen we op 9%.

Om de laatste 5% nog te realiseren hebben we 10 windmolens of 80 hectare zonnepanelen nodig!

Hardenberg staat goed op de kaart als we kijken naar ‘ranglijsten’ van gemeenten die via zonnepanelen per inwoner het meeste Zon-PV hebben geïnstalleerd. Op dit moment zelfs op plaats drie!

Daardoor en in combinatie met andere voorbeelden van energiebesparing en energiewinning, was Hardenberg onlangs genomineerd voor de titel ‘ Solar City 2016’. Dat wil zeggen samen met de gemeenten Wageningen en Zwolle.

Hoewel Zwolle de titel in de wacht heeft gesleept was ik als wethouder trots op de nominatie als waardering voor onze dagelijkse inzet voor een duurzame leefomgeving.

De nominatie zie ik vooral als een aanmoediging om met veel ‘energie’ door te gaan met onze doelen voor 2020.

 

Zien we kansen voor een nog hogere ‘energieversnelling’ ?

Naar aanleiding van presentaties van duurzame projecten uit andere regio’s, zoals de realisatie van energiecoöperatie uit de Achterhoek, heeft de gemeenteraad in februari een motie aangenomen. De raad wil een nog ambitieuzere lange termijn doelstelling voor 2030.

Eind 2016 wordt van mij een voorstel verwacht met een realistische mix van duurzame energiebronnen (zon, wind, biomassa en restwarmte) voor de opwekking van duurzame energie.

Ik zie die ambitie van de raad als een mooie kans en aanmoediging om vooral door te gaan met ingezette koers. Goede voorbeelden elders helpen daarbij, zelfs over de grens.

Goed voorbeeld doet volgen

Gisteren ben ik met een vertegenwoordiging vanuit de gemeenteraad naar Saerbeck in Duitsland geweest. Een dorp met ruim 7000 inwoners dat beschikt over een groot bio-energiepark met windmolens, zonnepark en een centrale voor biogas en daarmee in 2030 energieneutraal wil zijn!

Mooi is ook om te zien hoe het onderwijs wordt betrokken bij de ‘Energiewende’ in Duitsland, zodat ook volgende generaties deze noodzakelijke bescherming van ons klimaat voortzetten!