Door op 3 mei 2014

Humor

Een korte week door de Pasen met de fractievergadering en de Statenvergadering. De onderwerpen voor de Staten waren groot maar inmiddels goed voorbereid en doorgesproken. De bestemmingsreserve voor de EHS en de evaluatie van de luchthaven. We hadden geen enkele verwachting dat er iets bijzonders zou gebeuren en toch werden we verrast. De PVV diende bij de evaluatie van de luchthaven een motie in over de PvdA. Omdat de PvdA in Overijssel in de lokale politiek en in de provinciale politiek een verschillende koers volgt, en de staatssecretaris de lijn volgt dat wanneer er regionale ontwikkelingen zijn, dat landelijk wordt gesteund (zie Maastricht, Eelde) werd in de motie opgeroepen om straks bij het vliegveld een gebouw naar Mansfeld te vernoemen. De woordvoerder PVV keek verwachtingsvol de zaal in, niemand reageerde op deze uitlokking, wij niet maar ook de andere partijen niet. In de pauze staken we de koppen bij elkaar. Hoe gaan we reageren. Elke reactie is fout, niets zeggen of wel iets zeggen, het biedt hem altijd een podium. Inmiddels dachten we ook wel te weten waarom ons de eer te beurt viel. In Zuid Holland was een belangrijk Statenlid PVV opgestapt en daarna meteen de tweede. In de PVV is altijd de reactie om dan de aandacht te verleggen. Wie gaan we pesten. En aan de PvdA hebben ze een bloedhekel, dus is het een makkelijke prooi. Pestgedrag heeft bepaalde kenmerken die helemaal van toepassing zijn op het gedrag van de PVV. Ze kunnen niet tegen kritiek, gaan geen dialoog aan, zijn degene die het wel durven zeggen waardoor er veel meelopers zijn en zorgen er op die manier voor dat ze zelf niet onder het vergrootglas komen te liggen. En als dat wel gebeurt zijn ze beledigd of spelen ze slachtoffer. Zo moeilijk als het in een klas is voor de gepeste om een goed antwoord te vinden, zo lastig is dat ook in de Staten of in bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Pechtold is een van de weinigen die het aardig kan. Humor helpt blijkbaar. Wij kozen daarom deze richting. We kozen voor een stemverklaring bij de motie, want daarop mag geen reactie komen. De stemverklaring luidde; In de PvdA is het, net als in de meeste democratische partijen, een goede gewoonte om je mening te mogen zeggen, de dialoog te voeren en zelfs van mening te mogen verschillen. Wij noemen dat democratie. Dit staat haaks op de partij van de PVV waar je eruit wordt geschopt als je een andere mening hebt dan de grote roerganger. Wij interpreteren daarom een standbeeld voor staatssecretaris Mansfeld als een standbeeld voor het democratisch gedachtengoed en zullen deze motie steunen. Hilarisch gelach en de motie haalde het! Zure gezichten bij de PVV, dit hadden ze niet verwacht. Ze zullen wel al weer een volgend pesterijtje uitdenken.