Door op 16 september 2015

Ik snap al dat geklets niet dat centrum had er al lang moeten staan!

In maart heeft de fractie van de PvdA ingestemd met een intentieovereenkomst, een overeenkomst voor het realiseren van een AZC op het bedrijventerrein de Heemserpoort. We hebben aangegeven dat het een centrum moet worden waar een kwalitatieve goede opvang is. Een basisschool op het terrein, afspraken over veiligheid zowel sociaal als bijv. verkeersveiligheid etc. Veel aandacht is er geweest voor hoe betrek je de inwoners van Hardenberg bij het AZC. Ook hebben we afgesproken dat er gestart wordt met minder opvangplaatsen en dit geleidelijk te laten groeien naar het totaal aantal opvangplaatsen van 1000. Heel mooi aan het proces was dat er een klankbordgroep geformeerd kon worden van omwonenden, vertegenwoordigers van Plaatselijk belangen, ondernemers en andere geïnteresseerden.

Na 17 maart is men druk aan de slag gegaan, het COA, de gemeente en de klankbordgroep. Deze laatste groep was van mening dat het college een exacte locatie moest aanwijzen en dat is in april gebeurd. De gemeente kon aan de slag met allerlei zaken op velerlei gebied.

Het COA werd gaandeweg voor een steeds grotere inspanning geplaatst. Was het in maart nog 1000 opvangplaatsen per week, in augustus werden het al 1800 en vandaag las ik dat er nu al 3100 vluchtelingen de afgelopen week waren binnen gekomen. Wij allen hebben de afschuwelijke beelden gezien en we kunnen niet anders dan deze mensen op een humanitaire manier opvangen.

De klankbordgroep kwam net voor de zomervakantie met een advies, tijdens het proces is deze groep steeds meer een adviesgroep geworden. De meeste adviezen zijn overgenomen in de bestuursovereenkomst behalve het aantal plaatsen  Maximaal 500 plaatsen was hun uitkomst, dit is te weinig voor voldoende voorzieningen op het centrum. Een school bijvoorbeeld kan dan niet. Het college is aan de slag gegaan en in het voorstel gaat het om 700 plaatsen met eventueel 50 plaatsen voor noodopvang.
Dinsdag 15 september wordt het besproken in de oriënterende ronde en op 29 september is er besluitvorming in de raad. De inzet van de fractie van de PvdA is duidelijk geweest, wij nemen onze bestuurlijke verantwoordelijkheid. Wat ons betreft voldoet het aan de voorwaarden die we gesteld hebben en zullen hier dan ook zeker mee instemmen. Voor de direct omwonenden zal het best wennen zijn dat begrijpen wij ook wel. Het gaat om een tijdelijke voorziening van uiterlijk 10 jaar en het college heeft aanvullende maatregelen genomen wanneer dit nodig mocht zijn.

Ik ben trots op de Hardenbergers, begrijp dat het niet altijd gemakkelijk is, maar achter de schermen zijn er al veel activiteiten gaande. Vrijwilligers zullen ook hier hard nodig zijn en daarvan hebben zich er al heel wat van aangemeld.

Ik sluit af met de woorden van een inwoner van Hardenberg die tijdens de inloop bijeenkomst van 24 augustus: Ik snap al dat geklets niet dat centrum had er al lang moeten staan!