Door op 18 november 2015

Initiatief

De Statenvergadering ging over de begroting. Waar geeft dit college het geld aan uit en welke overwegingen spelen daarbij een rol. Desondanks kreeg dit item weinig aandacht in de pers. Een klein beetje aandacht kregen de twee geweldige initiatiefvoorstellen van bijna alle partijen. De een om een provinciaal plan voor vluchtelingen te poneren, “nieuwe noabers”, gesteund door onderwijs organisaties, door de kerken en door ondernemers. De ander voor betaalbare huurwoningen. Veel aandacht trok het rumoer rond Het orkest. Wederom genereert slecht nieuws meer publiciteit dan goede initiatieven. Bijna alle partijen waren van mening dat zowel het rapport over Het orkest als de reactie van betrokkenen bestudering vereiste en in een volgende commissie gedegen besproken moest worden. Eén partij had het standpunt al klaar en wilde een interpellatiedebat. Toen dit werd afgestemd omdat de meerderheid voor een gedegen voorbereiding koos, besloot betrokken fractievoorzitter in zijn bijdrage over de begroting het gewoon toch over het orkest te hebben. Daarbij “onthulde” hij dat er sprake was van een torenhoog salaris voor de directeur enz. Hoewel de voorzitter hem sommeerde zich bij het onderwerp te houden, was het leed geschied en waren de media gedirigeerd. Jammer, want wat er werkelijk waar is, horen we pas over twee weken, tot die tijd kan niemand zich verdedigen.

De aanslag vrijdag in Parijs overschaduwde echter het politieke werk van de hele week. Op zaterdagmorgen zaten we tijdens de gewestelijke vergadering verslagen bij elkaar. De vluchtelingenproblematiek stond op het programma, met een forumdiscussie en een aantal inleiders. Waar moest je beginnen? In de dialoog die volgde waren we het over één ding roerend eens. De vluchtelingen komen omdat ze IS net zo verafschuwen en omdat ze er net zo bang voor zijn als wij. Vluchtelingen zijn geen gevaar, ze zijn op de vlucht voor gevaar. En zo kwam de dialoog toch op stoom. “Bedenk”, zei een van de inleiders, “dat er in Syrië meer bommen vallen dan druppels regen”.

Interessant hoe de verschillende gemeentes onderscheidend omgaan met de maatschappelijke opdracht om vluchtelingen op te vangen. Bij de ene gemeente lukt dat wonderwel, bij de andere ontstaat commotie. Goed communiceren helpt, de omgeving betrekken helpt, kleinschaligheid helpt en niet in een wijk plaatsen waar al genoeg problemen zijn helpt nog meer. Maar vooral educatie en betaalbare woningen zijn ingrediënten voor een snelle opname in de gemeenschap. De essentie van de initiatiefvoorstellen eerder die week, die zo weinig aandacht kregen.

 

Anneke Beukers,

Staten.annekebeukers@hotmail.com