Door op 14 oktober 2014

Intuïtie  

Soms weet je niet waarom je iets doet. Een voorval, een gedachte, er is iets waardoor je in beweging komt. Intuïtie?

In de loop van de maandagmiddag werd ik gaandeweg onrustiger. Om16.00 uur besloot ik het overleg te verlaten en in de auto te stappen naar Amersfoort, waar onze jongste dochter woont. Onderweg bleek dat manlief zijn werkplek verlaten had en in de auto was gestapt. Aangekomen was ook onze zoon ter plaatse. Een onrustig, onbestemd gevoel, hoewel er geen tastbaar bericht was dat daarop duidde. Geen telefoontje, geen noodoproep. Onze komst bleek terecht, we waren even heel erg nodig. Later op de avond liep alles goed af en een prachtige kleinzoon werd geboren.

In de Staten bracht ik woensdag een amendement in. Een amendement is een wijziging op een voorgenomen besluit. Ik stelde voor om de reactie van GS op een drietal zienswijzen uit het besluit te halen. Zelfs de griffie moest drie keer lezen wat ik bedoelde. Het bleek de enige mogelijkheid om te voorkomen dat GS een groep mensen in Enschede Noord zou frustreren. Een groep die hard gewerkt had aan een plan om te komen tot verbetering van de landbouw en natuurstructuur.

In de cie vergadering, twee weken vooraf, nam ik de zienswijzen vluchtig door. Plots werd ik alert. Intuïtie?  Ik dacht: “waarom staat dit zo geformuleerd?” De andere morgen pakte ik de telefoon om de betreffende persoon te bellen. Ik hoorde een verbijsterend verhaal van heel veel inspanning en overleg, van frustratie en tegenwerking. Ik belde mijn collega’s van het CDA en de VVD, liet ze mijn twijfel weten en vroeg of we niet samen een werkbezoek konden regelen.

Langzamerhand werd ons duidelijk dat met het besluit dat ons in de Staten werd voorgelegd, we iets belangrijks zouden stopzetten.

We waren bovendien van mening dat een belangrijk project niet op een dergelijk ondoorzichtige manier verpakt mocht zijn in een besluit. Beide zaken benoemde ik in mijn bijdrage.

Het amendement haalde een ruime meerderheid, alleen SGP en CU stemden tegen. Ook de daaraan gekoppelde motie met de opdracht aan GS om als een speer met de mensen in Enschede Noord om de tafel te gaan, kreeg dezelfde steun.

Intuïtie redde me twee keer in een week. Zou intuïtie dan toch gestolde kennis zijn?

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com