Door op 23 november 2016

Invloed

Op de buis gaat de discussie over “de gewone man” die zich afzet tegen de elite. Hiermee wordt verondersteld dat de elite invloed heeft en die gebruikt en misbruikt en de “gewone man” zich hiertegen verzet. Ik kauw op het woordgebruik “gewone man”. Wie is dat dan? Eigenlijk vind ik iedereen wel bijzonder, tenminste als je de moeite neemt in gesprek te gaan. En het lijkt me nogal wiedes dat niet iedereen zijn zin kan krijgen. Blijft een punt dat we als politici moeten nadenken hoe we met de mensen in gesprek gaan. Op maandagavond ben ik daarom namens de Staten op bezoek bij de SP, hoe kijken zij daar tegen aan. Onder toeziend oog van Emile Roemer is er een leuk gesprek en komen we tot een aantal fraaie suggesties. Op dinsdagmorgen is er een groepje vanuit vier partijen in de Staten die daarover verder praat en waar ideeën worden verkend op hun haalbaarheid, samen met de griffie en een tweetal ambtenaren. De contouren voor nieuwe overlegvormen en eerder en beter betrekken van burgers worden steeds zichtbaarder.

Op de vrijdag-oppas-dag moet ik nog even overleggen. “Oma is vergaderen leuk?”; vraagt kleindochter. Ik blijf het antwoord schuldig. Op zaterdagmorgen is er pre-congres. Leden en afdelingen kunnen moties en amendementen indienen die op het congres in stemming worden gebracht. Leden kunnen via de ledenkamer 100 handtekeningen verwerven, of een meerderheid via het gewest. Daarom bezoekt een aantal leden, naast de afdelingsvertegenwoordigers, met een amendement in de hand de gewestelijke vergadering. De hoofdstukken van het verkiezingsprogramma worden verdeeld in verschillende ruimtes waar de moties en amendementen worden toegelicht. Daarna is er plenaire stemming terwijl de teksten vliegensvlug op een scherm worden geprojecteerd. Het wordt een gezellige boel en maar liefst 14 amendementen en 4 moties halen het en gaan door naar het congres. Stemmen kan vanuit je stoel met je leden inlogcode, of fysiek in Utrecht. Reken maar dat de indieners van de moties en amendementen nu hun omgeving aansporen om te stemmen. Ook de afdeling Twenterand heeft een motie ingebracht die het gehaald heeft; het niet verder verhogen van de AOW leeftijd. Daar gaat een pittige discussie met een aantal jonge leden aan vooraf.

Ik denk terug aan mijn kleindochters vraag. Eigenlijk is vergaderen niet leuk, maar als je ziet dat je er iets mee kunt bereiken, dan wel. Als we de “gewone man” maar ook de jeugd aan ons willen binden betekent dit andere vormen te kiezen dan de traditionele vergadering. Ik kan ze niet bedenken, maar de jeugd vast wel. Ik ga het ze in ieder geval vragen, te beginnen met mijn kleindochters, “Lieve schat, welke vergadering vind jij leuk?”