Door Erika Kloekhorst-Augustijn op 21 februari 2017

Jetta Kleinsma in Slagharen

Op zaterdag 18 februari bezocht staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) Slagharen. Op uitnodiging van de plaatselijke afdeling van de PvdA bezocht ze Huize De Eik, het voormalig klooster in Slagharen. Wethouder René de Vent ontving haar en na een korte introductie van de Zorgzaak/De Eik ging ze in gesprek met professionals over verschillende zorgthema’s.

Zorg in de wijk

De twee wijkverpleegkundigen van Beter Thuis Wonen en Buurtzorg gaven aan tevreden te zijn over het feit dat wijkverpleegkundigen weer zelf mogen indiceren binnen de Zorgverzekeringswet. Ze pleiten een goede verbinding tussen de overbrugging van zorg binnen de Zorgverzekeringswet naar de WLZ (wet langdurige zorg)en/of WMO (wet maarschappelijke ondersteuning).

 

Zorg in Natura en/of PGB

De eigenaren van zorgboerderij ’t Leeuwenhart (tevens Stichting Paardkrachtig) en dagbesteding het Rechthoes vertelden over hun aanpak om jongeren zelfverzekerder, positiever en sterker te maken. Ze gaven de staatssecretaris mee om landelijk en lokaal alert te blijven op een goede verbinding en samenwerking tussen voorliggende zorg en gespecialiseerde zorg.

 

Werkgelegenheid

Er werd uitgebreid gesproken over werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door de jobcoach van Caprisma werd nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een stimuleringsregeling met looncompensatie voor Wajongers. De beroepskracht van Trias jeugdhulp benoemde de mogelijkheden en kansen die (nu) nog onvoldoende benut worden om zogenoemde nuggers (niet uitkeringsgerechtigden) aan het werk te krijgen.

 

Na afloop was er nog voldoende ruimte voor Mevr. Klijnsma om in gesprek te gaan met de bewoners van Huize de Eik.

 

Met bestuur en leden van de PvdA werd de gelegenheid genomen voor een kort fotomoment bij attractiepark Slagharen. Een knipoog naar de introductiefilm van Lubach, waarin zowel Jetta Kleinsma als het ‘Ponypark Slagharen’ worden genoemd.

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 deel uit van de raad. Erika was voorzitter van de Jongerenraad Hardenberg en werkt nu als ambtenaar bij de gemeente Hoogeveen waar ze verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.  Ze is specialist in (jeugd)zorg en aanverwante thema’s.  

Meer over Erika Kloekhorst-Augustijn