Door op 3 maart 2014

Keren of Dwalen

Een Statenvergadering waar de tribune vol zat. Altijd bijzonder. Spandoeken, bezorgde burgers. Democratisch proces met impact, daar doe je het voor.

Aanleiding de behandeling van de motie over de N340. Een heet hangijzer. Inmiddels zijn we een maand verder. Vanuit verschillende partijen wordt getamboereerd op het feit dat de politiek onbetrouwbaar zou zijn omdat ze terug komt op een eerder ingenomen standpunt.

Het is akelig voor de omwonenden. Ook al waren velen het niet eens met het eerder ingenomen standpunt van GS over de verbreding van de weg en de mogelijke gevolgen van onteigening. Toen het besluit genomen was probeerden ze te bedenken hoe ze hiermee om moesten gaan. Boosheid, verdriet en net toen alles geregeld bleek en ze zich er min of meer bij hadden neergelegd, herzag GS, noodgedwongen door een motie van de oppositie en met steun van de coalitie partij VVD, haar eerder ingenomen standpunt.

De rest van de coalitie (CDA, SGP en CU) voert het koor van verontwaardiging aan. Ze vergeten echter daarbij een ding. Democratie is de meerderheid, rekening houdend met de stem van de minderheid. Een majeure operatie, 260 miljoen investeren, met grote gevolgen voor de omwonenden kun je niet met een stem meerderheid besluiten. Dan wordt er geen recht gedaan aan de uitgangspunten van democratische legitimering. Onze woordvoerder hield destijds, toen het besluit genomen werd een emotioneel betoog over een maatschappelijk onverantwoorde grote investering met ingrijpende gevolgen in de levens van aanwonenden. Toen ook voor een bomvolle tribune, waar mensen zaten te huilen. Er werd niet naar geluisterd. Maar de twijfel was blijkbaar wel gezaaid, en niet alleen bij de oppositie, ook bij de coalitie. Coalitie partij (CDA) gaf aan na de gemeenteraadsverkiezingen wel na te willen denken over versobering! Daarop nam de andere coalitie partij het besluit om de motie van de oppositie te steunen. Geen gekke keus.

Afgelopen woensdag werd het voorstel waaruit bleek dat alle knelpunten op de betreffende N340 voor 160 miljoen zouden kunnen worden uitgevoerd, in plaats van de 260 miljoen eerder, Statenbreed, met één stem tegen, te worden gesteund.

Daaruit blijkt klip en klaar dat het eerdere standpunt niet valide was. Al ging het vóór de motie stemmen nu met emotionele betogen van met name de CU gepaard. Ik denk dat de emotie te maken had met het pijnlijk besef dat het beter is om ten halve te keren dan ten hele te dwalen.