Door op 2 oktober 2014

Lange adem

De commissie vergadering op woensdag vindt plaats in de Statenzaal, dat betekent veel insprekers en geïnteresseerden.

Een hoorzitting over de omgevingsvisie stond daarnaast op het programma. Insprekers over de Engbertsdijkvenen, De bufferzone wordt verkleind. Onze fractie vindt dat jammer, want het is maar de vraag of de doelen straks gehaald worden. Zo niet, dan dreigen grote financiële consequenties voor de provincie. Er is een groep die voor verkleining, of zelfs helemaal geen bufferzone is. Een andere groep is voor. Zij hebben hun bedrijf dusdanig ingericht dat ze extensief kunnen “boeren” rekening houdend met het natuurgebied waarin of waarnaast ze hun bedrijf hebben. Een verstandige keus lijkt mij. Het is altijd beter je energie effectief te richten. De partijen in de Staten zijn verdeeld.

Ik moest zelf een beetje lachen om de inbreng van de SGP die de voedselproblematiek van de wereld erbij haalde om te betogen dat er geen landbouwgrond in Nederland verloren mag gaan aan natuur. De vijf landen die het meest produceren per ha, waaronder Nederland, leveren 0.2 % van de voedselproductie in de wereld. Als die naar 0.3% moet stijgen, hetgeen onmogelijk is, bestaat het platteland allemaal maar landbouwindustrie en is de leefbaarheid ver te zoeken. Daarentegen zijn er ook vijf landen die 25% van de voedselvoorraad leveren. Zij kunnen nog veel leren van onze landbouwmethodes. Wij moeten onze kennis exporteren en niet proberen vanuit Nederland de wereld van voedsel te voorzien. Ik wees hem er trouwens nog op dat er in het gebied rondom de Engbertsdijkvenen veel lelies worden verbouwd, ook geen voedsel lijkt me. Enfin.

Maar liefst twee groepen insprekers “vreemd”. Dat wil zeggen dat er ingesproken wordt over een onderwerp dat niet op de agenda staat. De burgemeester van Borne sprak over de veiligheid in Borne, de situatie met de spoorwegovergangen, het feit dat ze bekneld zitten tussen een autoweg, een spoorlijn en aan de andere kant een rondweg. Als je de kaarten ziet lijkt er inderdaad een probleem met leefbaarheid. Zijn verhaal werd ondersteund door een tweede spreker, maar tegengesproken door een derde spreker. Wederom werd duidelijk dat wat de ene partij een goed plan lijkt, voor andere betrokkenen soms erg slecht uitvalt.

Een inspreker over de luchthaven, met een bijzondere ontdekking over het bestemmingsplan vliegveld in Enschede,  terwijl er toch net een commissie is benoemd die gevraagd is zich te buigen over de toekomst van het gebied.

Na drie uur vergaderen was punt twee van de agenda aan de beurt. De insprekers over de windmolenparken mochten eindelijk hun woordje doen. “Foei, wat duurt dat hier lang”, zei een van hen. Ik was het met ze eens, democratie is een kwestie van lange adem.

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com