Door op 3 juni 2014

Mandaat

Een Statenlid is slecht parttime politicus. Ik vind dat prima. In de politiek kan ik goed gebruik maken van mijn kennis die ik elders opdoe. In mijn werk heb ik regelmatig voordeel van mijn politieke ervaring. Wel moet je leren dat je niet altijd alles kan lezen, of dat je niet altijd alle evenementen kunt bezoeken, die je aangereikt krijgt dan wel waarvoor je wordt uitgenodigd. Dat geeft soms het gevoel dat je tekort schiet. Een tandje erbij helpt, maar meer dan drie dagdelen op een dag, red ik niet en ook mijn collega’s niet.

Afgelopen week namen twee Statenleden afscheid. Beiden werden benoemd tot wethouder en hoewel er bij de ene partij wel en bij de andere partij geen spelregels over waren, namen ze allebei het besluit dat ze niet kozen voor het zogenaamde dubbelmandaat. Dubbelmandaat betekent dat eenzelfde persoon wettelijk meerdere door verkiezing verkregen mandaten bekleedt.

Ik geef deze twee collega Statenleden gelijk. De provincie heeft regelmatig te maken met  gemeentepolitiek, twee petten lijkt me lastig. Voor de functie van wethouder, maar ook voor de functie van gemeenteraadslid. Toch zijn er verschillende die in de Staten dit combineren. De PVV kent landelijk zeer veel dubbelmandaten. Ze combineren veelal Tweede Kamer met Statenlidmaatschap of met Gemeenteraad. In principe vind ik hier hetzelfde van, al is de invloed van een gemeenteraadslid niet helemaal te vergelijken met die van een wethouder, toch kun je jezelf aardig in de nesten werken. En hoeveel tandjes erbij kun je zetten?

Een Europese zetel mag in ons land wettelijk niet gecombineerd worden met een Tweede Kamerlidmaatschap. Beide zijn fulltime functies, een combinatie zou betekenen dat je beide maar “half” kan doen en op twee plekken of minstens op één plek aan gezag inboet, lijkt me. De aanwezigheid op de vereiste vergaderingen kun je fysiek al niet waarmaken, zelfs niet met twee tandjes erbij. (en krijg je dan twee full-time vergoedingen of twee half-time?)

De PVV wil dit wettelijk besluit aanvechten. Het motief erachter is dat op die manier de Tweede kamer meer greep krijgt op het Europees beleid. Nu Wilders waarschijnlijk geen fractie kan vormen is dit vanuit zijn gezichtspunt niet zo’n gekke gedachte. Het lijkt mij schier ondoenlijk.

Het afscheid in de Staten ging gepaard met een toespraak en een bosje bloemen. De sfeer was vrolijk, het waren twee leuke collega’s, ik ga ze missen. Beiden gaven ze aan hun taak serieus te willen oppakken en daarom alle aandacht aan het wethouderschap te willen geven. De overweging hoe je het meest zorgvuldig om gaat met het door de kiezer gegeven mandaat, is volgens mij de belangrijkste. Tijdgebrek zal er voor eenieder wel blijven, vrees ik, maar het moet te overzien zijn.

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com