Door op 22 april 2014

Minimaal

De coalitie in Twenterand is gevormd. De wethouders zijn weliswaar nog niet bekend, maar de drie C’s gaan samen het gemeentelijk bestuur vormen. Ik volg het met belangstelling. De uitkomst lijkt me in meerdere opzichten teleurstellend.

Opgegroeid in een katholiek nest, weet ik het nog van vroeger. De pastoor preekte vrolijk dat je KVP moest stemmen. Katholieken stemmen op katholieken. De uitspraak dat er gestreefd werd naar een christelijke coalitie, impliceert dat andere partijen niet christelijk zijn. Een onterechte uitsluiting van een belangrijke groep kiezers lijkt me.

Democratie betekent dat de meerderheid regeert rekening houdend met de minderheid. Een bestuur vormen waarop van de 14725 stemmers van Twenterand slechts 53%  heeft gestemd, doet geen recht aan dit belangrijke grondbeginsel van de democratie. Ik heb ditzelfde nu drie jaar gezien in de Staten. Het gevolg is dat de polarisatie toeneemt, de spanning binnen de coalitie ook. Het leidt tot soms hilarische taferelen als iemand, net ontwaakt uit de narcose, per taxi naar de stembankjes wordt gesleept, omdat geen stem kan worden gemist. Nog schrijnender bleek de situatie toen iemand per ongeluk verkeerd stemde  waardoor de stemmen staakten. Vervolgens bleek de eerdere meerderheid in de coalitie geen meerderheid meer en werd een ingrijpend besluit, met vergaande gevolgen voor talloze inwoners, teruggedraaid.

Met 53% is er onvoldoende afspiegeling van de bevolking en deze drie partijen mag worden gevraagd of ze hun taak te lichtvaardig opnemen of te arrogant. 47% is een grote groep om uit te sluiten.

Deze drie partijen hebben de uitslagen kunnen zien en hebben kunnen constateren dat zij met zijn drieën gemiddeld 7% van de op hen uitgebrachte stemmen hebben gekregen uit Westerhaar en een kleine 14% van de op hen uitgebrachte stemmen uit Vroomshoop. Dat betekent dat ze willens en wetens een bestuur vormen die bepaalde kernen, toch niet de onbelangrijkste lijkt me, niet vertegenwoordigt. Kernen waarin de zorg, de werkeloosheid en participatie aan de samenleving urgente vraagstukken zijn, maar die zich niet kunnen herkennen in dit bestuur.

Het gemeentebestuur wordt de volgende jaren belangrijker dan ooit. De gemeentebegroting gaat exploderen. Majeure opdrachten met een dergelijke minimale meerderheid  en onevenwichtige vertegenwoordiging vanuit de diverse kernen tegemoet treden, lijkt me op zijn minst risicovol. Hoe gaat dit bestuur zijn verbinding met alle burgers van Twenterand waarmaken?

Anneke Beukers

Staten.annekebeukers@hotmail.com