Door op 30 januari 2014

Motie vreemd, vreemde Motie

Politiek gaat niet over gelijk, zelfs niet altijd over juiste argumenten, politiek gaat over timing van gelijk, timing van argumenten en daarnaast over sentimenten.

Dat merkte ik de afgelopen week weer eens. Ik had, niet voor de eerste keer,  aandacht gevraagd voor de vrijwilligers. Deze keer had RTV Oost er aandacht aan besteed, de timing klopte. Vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen wil de coalitie geen koppen in de pers dat vrijwilligers niet gesteund worden. Ook mijn argumenten klopten en in de week voordat ik de motie samen met D66 indiende praatten wij de vissen uit het water.  En .. het lukte. De motie vreemd om structureel de vrijwilligers van het landschapsbeheer te ondersteunen kreeg volledige steun.

Als je dan naar huis rijdt, na de lange Statenvergadering, overheerst een zeer voldaan gevoel.

Toch was ik niet alleen maar opgetogen. Er was namelijk nog een motie vreemd ingediend, door de PVV en tot onze grote verrassing met steun van bijna de gehele coalitie. Het ging om Vitens. De provincie is aandeelhouder van Vitens. In de motie werd opgeroepen om een aandeelhoudersvergadering van Vitens bijeen te roepen met als agendapunt het verplichten van de samen werking met Mekorot, een Israëlisch waterbedrijf. Nu gaat de provincie niet over het buitenland beleid. Dat wordt in de Tweede Kamer bepaald. Daar was aangegeven dat Vitens terecht de samenwerking had opgezegd, omdat deze organisatie zaken deed in de bezette gebieden en met name in de nederzettingsgebieden. Wereldwijd is aangegeven dat Israël daarmee de  (inter)nationale wet- en regelgeving schendt. Vitens oproepen om de samenwerking wel weer vorm te geven gaat in tegen het internationaal recht en gaat voorbij aan het feit dat Israël de Geneefse conventie schendt. Geen gelijk dus, geen goede argumenten. Wel veel sentiment! Twee CDA’ers en twee VVD’ers hielden hun hoofd koel en stemden tegen. Een oproep waaraan Vitens zeker géén gevolg gaat geven. Vitens hecht groot belang aan integriteit en zich houdt aan wet en regelgeving. Een motie voor de bühne, een motie met veel emotie, een zeer vreemde motie.