Door op 2 maart 2016

Omgevingsvisie

De omgevingsvisie is een belangrijk agendapunt op de Statenvergadering van de woensdag. Op vijf onderdelen hebben de Staten besloten dat de kaders moeten worden vernieuwd. Daarvoor is een uitvoerig traject gelopen dat al in 2014 begonnen is, echter op het moment van behandeling in de commissie, waarvan ik voorzitter was, is iedereen dat vergeten of heeft er in ieder geval een totaal andere beleving bij. Veel ontevredenheid in de Staten over het voorliggende voorstel. Dat betekent dat er tig moties en amendementen gemaakt zijn en ingebracht worden. Het merendeel betreft de kaders rondom agro en food. De intentie is duidelijk, iedereen gaat voor kwaliteit in de agrarische sector. Voor GS reden om het maximale bouwblok en de maximale dieraantallen vrij te laten. Ook met grotere bedrijven kun je de gewenste kwaliteit halen, aldus de Gedeputeerde. Over kwaliteit kun je twisten en dat gebeurt dan ook volop. Kwaliteit van dierenwelzijn? Kwaliteit ruimtelijke inpassing? Kwaliteit van volksgezondheid. En veel subjectiever, de kwaliteit van de sociale infrastructuur, en wie bepaalt dat? In de vorige periode is er een motie aangenomen van de PvdA en D66 om een instrumentarium te ontwikkelen om de kwaliteit op deze vele fronten te waarborgen. Daarop is de agro-food tafel georganiseerd en de uitkomst zou in de kaderstelling terug te vinden zijn. Dat is nog niet gelukt, aldus de Gedeputeerde, maar ze is ervan overtuigd dat dit in de uitwerking van de omgevingsvisie alsnog een plek krijgt. De motie om de huidige kaders te handhaven totdat de volgende zijn uitgewerkt haalt het niet, mede omdat D66, nu coalitiepartij, de draai maakt. Het is en blijft een onderwerp in Overijssel dat de gemoederen bezig houdt.

De kaders over de ondergrond kan op Staten brede steun rekenen. Met de NAM in het achterhoofd is er weinig mogelijk. Alleen ligt het vergunningensysteem daarvoor nu net in handen van het rijk. Anderen de maat nemen is klaarblijkelijk gemakkelijker dan zelf kaders stellen.

Op vrijdag halen we de kleinkinderen uit Amersfoort op voor een logeerpartij. De twee oudsten, 5 en 4 jaar vinden het fijn, want jij hebt zo’n mooie tuin. Toch is de waardering daarvoor tussen de twee zeer verschillend. Gaat de een liever binnen tekenen wat ze buiten ziet, rent de ander meteen de tuin in en rent enthousiast rondjes, zichtbaar genietend van de ruimte. Zoveel mensen, zoveel zinnen over het begrip kwaliteit van de omgeving en dat begint al vroeg zie ik.