Door op 7 april 2014

Over de grens

De Statenvergadering op de woensdag had op zich niet zoveel spannende onderwerpen. Openbaar Vervoer stond er op, een zeer belangwekkend onderwerp, in de voorbereiding en besprekingen goed herkauwd en daardoor adequaat behandeld en afgerond. Weliswaar buschauffeurs op het plein voor het provinciehuis om de laatste puntjes op de i te zetten, maar nergens een ongemakkelijk gevoel vanwege het publiek op de tribune, eerder een bevestiging van het uitgezette beleid.

Het extra agendapunt trok meer aandacht. De verklaringen van alle politieke partijen met uitzondering van het CDA en de VVD over de uitlatingen van de PVV. Niet dat wij iets te doen hebben met de uitlatingen van Wilders op de verkiezingsavond, maar omdat uit verklaringen van de Overijsselse PVV-ers bleek dat minstens twee daarvan aanwezig waren bij de bewuste bijeenkomst en het gebeuren omschreven als een wel gezellige bijeenkomst waar ze zich op geen enkele manier ongemakkelijk bij hadden gevoeld.

De verklaring over het opzeggen van verdere samenwerking, bij het niet afstand nemen van de in onze ogen racistische uitlatingen, werd door onze fractievoorzitter voorgelezen, waarna de PVV mocht reageren. Hartstochtelijk betoogde deze dat hij noch zijn partijgenoten racistisch waren of wilden zijn. Dat iedereen dat ook kon snappen en dat het vooral de linkse media waren die het volk iets anders wilden doen geloven. De uitspraak van Wilders paste in de het beleid van de drietrapsraket van de PVV inzake het migratiebeleid.

Ironisch vroeg de SP voorman of hij dan had kunnen scanderen: “ een drietrapsraket; een drietrapsraket; een drietrapsraket! De PVV voorman kreeg vervolgens de vraag voorgelegd, of hij daar aanwezig was geweest en of hij met de bewuste leuze mee had gescandeerd. “Dat gaat u niets aan”, reageerde hij,  “U dient afstand te nemen van de verklaring dat wij racistisch zijn”.

Welnu, de antwoorden waren bij lange niet overtuigend genoeg om te bewerkstelligen dat de verklaring van de betrokken partijen teruggetrokken werd.

In de praktijk betekent het niet dat er niet gedebatteerd wordt, of dat de PVV genegeerd wordt. Het betekent wel dat er niet meer actief steun wordt verworven voor moties en standpunten en dat moties en standpunten van hen niet  meer ondersteund worden. Is het verstandig? Daarover is natuurlijk bij ons ook lang gesproken. Waar trek je de grens? Op dat moment dat collega Statenleden actief steun betuigen aan uitspraken die landgenoten wegzetten. Dat kan en mag niet in onze samenleving, welke uitleg er ook bij wordt bedacht. We hebben de afgelopen drie jaar steeds de PVV op de daden beoordeeld en niet op hun, soms verwerpelijke ideeën. Dat doen we nu ook, minstens twee waren er bij en deden mee. Ze hebben de kans gekregen daar afstand van te nemen, dat doen ze niet. Dan houdt het op. Het was een prima en waardig debat.