Door op 14 februari 2014

PvdA bezoekt welzijnsorganisatie De Stuw

Werken in wijkteams
“De Stuw brengt mensen in beweging”, dit is een van de uitgangspunten waar De Stuw vanaf 2010 nadrukkelijk mee aan de slag is gegaan. In de gemeente Hardenberg heeft De Stuw heeft 4 gebiedsteams gevormd. In deze teams wordt gewerkt met generalisten.  Een jongerenwerker moet dus ook een vraag over ouderenzorg kunnen beantwoorden. Arthur Bouwmeester, directeur van De Stuw, is enthousiast over deze manier van werken en ziet hier ook duidelijk voordelen in: er is maatwerk en flexibiliteit mogelijk. De gemeente Hardenberg gaat ook met wijkteams werken, waarbij de indeling van de gebieden grotendeels overeenkomt met de indeling van de Stuw. De Stuw kan hier dus naadloos in meegaan, en daarnaast kan de gemeente ook profiteren van de kennis die al is opgedaan over het werken in wijkteams. 

De Stuw, niet meer te verwarren met iets wat een beweging tegenhoud, nee De Stuw gelooft in Stuwkracht! De volgende afspraak is al gemaakt een kleine delegatie van de PvdA. Deze delegatie gaat dan met een wijkteam in gesprek om hun ervaringen te horen.

De PvdA Banktour: idee voor René?
In het kader van de rode PvdA ‘banktour’, werd ook Arthur Bouwmeester uitgenodigd om op de rode bank plaats te nemen en het PvdA-team van ideeën te voorzien voor de komende raadsperiode. Arthur Bouwmeester  gaf de volgende boodschap mee: doe met geld wat écht nodig is, zonder overbodige regelgeving. Je moet de zorgmiddelen daar brengen waar ze echt nodig zijn!