Door Erika Kloekhorst-Augustijn op 13 december 2015

PvdA-CU-huwelijk

Om (opnieuw) aandacht te vragen voor de hoge trouwkosten, stapte ik voor de gelegenheid in het huwelijksbootje met de CU om aandacht te vragen voor het trouwbeleid: missie geslaagd!

Begin dit jaar is geconstateerd dat het oude beleid voor trouwparen leidde tot ongelijke kosten. Zoals u zich wellicht kunt herinneren hebben twee trouwparen uit Balkbrug hierover ingesproken. Naast de onevenredig hoge kosten, hielden zij ook een pleidooi om tegen een billijke prijs te kunnen trouwen in hun eigen dorp. De raad heeft het College opgedragen om het oude beleid te herzien en kostenneutraal te wijzigen. Over de inhoud van het nieuwe beleid is de PvdA tevreden. Er zijn kostenbesparende maatregelen opgenomen zoals het afschaffen van de aanwijzingsbesluiten en de beperking van de facilitaire diensten. Een mooi beoogd effect van het nieuwe beleid is het feit dat trouwparen zelf meer de regie krijgen over de invulling van ‘de mooiste dag van hun leven.’ Bij de voorgestelde leges zagen we deze besparingen helaas niet terug. Bij navraag bleek dat alle kosten voor de algemene wettelijke voorziening van het kosteloos trouwen worden verhaald op de overige bruidsparen. Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat deze wettelijke taak ten laste zou moeten komen van de gehele gemeenschap en niet van de overige trouwparen.

Tijdens de vergadering van 1 december jl. heeft de fractie van de PvdA, samen met de CU, een amendement ingediend om de kosten voor het kosteloos trouwen niet te verrekenen binnen de legestarieven voor trouwen. Het amendement werd unaniem aangenomen door de Raad.

Met het nieuwe beleid en de nieuwe tarieven wordt het in onze gemeente aantrekkelijker om te trouwen.

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 deel uit van de raad. Erika was voorzitter van de Jongerenraad Hardenberg en werkt nu als ambtenaar bij de gemeente Hoogeveen waar ze verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.  Ze is specialist in (jeugd)zorg en aanverwante thema’s.  

Meer over Erika Kloekhorst-Augustijn