Door op 16 juni 2014

Qwerty

Een lekkere korte week, met de pinkstermaandag er bij. Dat is slechts een deel van de werkelijkheid, want het werk moet dus gewoon over vier in plaats van over vijf dagen verdeeld worden. Althans, dat is mijn conclusie aan het eind.

De Staten worden gedomineerd door het nieuws over het vliegveld. Ook deze week. Veel telefoon en mailverkeer. Twitter explodeert bij tijd en wijle. Onze fractie had na de evaluatie al voor zichzelf geconstateerd dat doorgang hoogst onwaarschijnlijk zou zijn. Toen bleek dat ADT, het bestuur bestaande uit de burgemeester van Enschede, de Gedeputeerde van Overijssel en een onafhankelijk directeur, nog niet eens de aanvraag in Brussel hadden ingediend, was ons wel duidelijk dat achter de schermen Brussel had laten weten dat deze gang van zaken de toets van Staatssteun niet zou kunnen doorstaan.

Wat ons betreft zou ADT ook moeten stoppen. Het klonk nogal stoer uit de mond van ADT dat er zou worden gezocht naar andere scenario’s, echter dit onderwerp is zodanig geëscaleerd, heeft de verhoudingen zodanig op scherp gezet, dat dezelfde organisatie in onze ogen niet belast moet worden met het uitzoeken van allerlei scenario’s.

Als je een timmerman om een oplossing vraagt, krijg je een houten oplossing, luidde eens de stelling van een wijs bestuurder. Hier wordt om nieuwe perspectieven gevraagd, hetgeen vereist dat ingenomen posities verlaten dienen te worden. Dat blijkt in de praktijk lastig. De regio mag opnieuw kijken naar een invulling van een groot gebied, met allerlei potenties die op waarde geschat kunnen worden. Het lijkt me een uitgelezen kans om de verschillende partners weer met elkaar te verbinden rondom een nieuw, ambitieus plan.

Qwerty is het woord dat steeds bij me opkomt als het om het vliegveld gaat. Qwerty is de volgorde op het toetsenbord, ooit bedacht omdat de vroegere typemachines waren uitgevoerd met hamertjes. Bepaalde woorden, die veel voorkomen, deden bij het snel typen de hamertjes tegen elkaar komen, waardoor de typemachine vast kwam te zitten. Er werd een volgorde bedacht waarin het vastzitten minimaal zou voorkomen. De elektrische typemachine, en zelfs ons toetsenbord van de computer is niet meer aangepast, hoewel het argument absoluut niet meer valide is. Echter, men is dit pad opgegaan, er zijn inmiddels zoveel kosten gemaakt, dat terugkomen op het eerder ingenomen standpunt (dat nu niet meer klopt, omdat we met een andere volgorde veel sneller zouden kunnen tikken) niet meer aan de orde lijkt te mogen komen.

Ik ben blij dat met het vliegveld de gijzeling van qwerty is doorbroken. Ja het heeft geld gekost, maar doorgaan zou nog veel meer geld kosten en wellicht ertoe leiden dat niemand het ooit meer ter discussie durft te stellen.

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com