Door op 30 juni 2016

Sociale Ombudsman voor Hardenberg

Decentralisatie
Bij wie moet u terecht als u klachten heeft over de zorg die u (niet) krijgt? Straks kan dat bij een onafhankelijke Sociale Ombudsman (of -vrouw). Gisteren waren de jaarlijkse algemene beschouwingen in de Gemeenteraad. Tijdens de behandeling van de jaarrekening wordt ook vooruit gekeken naar volgend jaar. De PvdA vroeg aandacht voor de sociale kant van onze samenleving: het gaat heel goed met Hardenberg: met werkgelegenheid, bereikbaarheid, woningbouw en de economie. Maar tegelijkertijd zijn mensen die hulp of zorg nodig hebben, meer op zichzelf aangewezen. Gitta Luiten noemde het onverteerbaar dat er vorig jaar zorg-geld is overgebleven, terwijl we eigenlijk niet goed kunnen controleren of iedereen de zorg heeft gekregen die ze nodig hebben. De PvdA diende daarom een motie in om een Sociale Ombudsman (of -vrouw) in te stellen, waar patiƫnten, familieleden, buren en professionals hun klachten kunnen melden. De motie werd unaniem aangenomen, dus de Sociale Ombudsman gaat er komen!