Door Erika Kloekhorst-Augustijn op 8 februari 2017

Spel van de democratie

Democratie moet je leren: daarom werken ProDemos, de provincie Overijssel en de Gemeente Hardenberg samen met het democratiespel voor leerlingen aan het VO. Ik werk regelmatig mee aan het spel en ontmoette vorig jaar leerlingen uit Dedemsvaart bij de Zeven Linden en op 31 januari leerlingen van het Greijdanus in Hardenberg. Samen met Rick Brink (CDA) en Arjen Roelofs (CDA) traden we tijdens het eerste spel op als voorzitter van de raad, respectievelijk als wethouders. Een van de voorstellen die ingediend werden, behandelde de gang van zaken rond het AZC in Hardenberg. Vijf partijen voerden het woord met hun vragen en kregen soms onder leiding van de voorzitter te maken met interrupties. Vervolgens was de beantwoording in eerste termijn door de beide fictieve wethouders. Het was een leuke en leerzame dag!

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika Kloekhorst-Augustijn

Erika maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 deel uit van de raad. Erika was voorzitter van de Jongerenraad Hardenberg en werkt nu als ambtenaar bij de gemeente Hoogeveen waar ze verantwoordelijk is voor het jeugdbeleid.  Ze is specialist in (jeugd)zorg en aanverwante thema’s.  

Meer over Erika Kloekhorst-Augustijn