Door op 24 september 2014

Spierballen

Politiek wel een interessante week met prinsjesdag. De aankomende Statenverkiezingen werden meermalen genoemd als zijnde belangrijk voor Den Haag. Nu kan de provincie zich doorgaans niet geweldig verheugen in Haagse belangstelling, deze situatie is dus opmerkelijk. De reden is echter nogal triviaal, de Staten kiezen de Eerste Kamer.

Ik volgde belangstellend de politieke commentaren. Wat opviel was de spierballentaal van onze premier tegenover Wilders. Eindelijk. Blijkbaar dringt het  nu pas tot hem door dat deze meneer een gevaar is voor onze samenleving en voor onze democratie. Het heeft wel lang geduurd voordat het kwartje viel. Een belangrijk item voor mij in de troonrede was de uitspraak over diversiteit. In januari 2016 moet in ieder beursgenoteerd bedrijf minstens 30% van hun commissarissen vrouw zijn. Het zit nu op 5 %. Dat gaat niet lukken. Daarom overweegt minister Bussemaker nu een verplicht quotum. Consternatie alom. “Het gaat om kwaliteit”, is de eerste reactie; “ze zijn er niet”; “ze melden zich niet aan”. Allemaal onzin. Al jaren studeren er meer vrouwen af van de universiteit dan mannen en ook nog eens met hogere cijfers.

Aan het eind van de week mocht ik aanwezig zijn bij een inleider over goed bestuur in zowel de private als in de publieke sector. Ik hoorde, voor mij nieuwe feiten voorbij komen.

In 50% van de gevallen waarin het ernstig mis gaat met een bedrijf, zoals Ahold, ABN/AMRO, Vestia enz. komt omdat er sprake is van managementfraude, waarbij de directeur een dominante man is. Het kenmerk van dominante mannen is dat ze slecht luisteren, ze hebben immers gelijk. En daarnaast omringen ze zich met soortgelijke exemplaren. Bedrijven die een raad van commissarissen hebben die voor een deel uit vrouwen bestaat kennen dit soort problemen niet. Zo, zo, dacht ik. Het af te spreken quotum heeft dus niet te maken met emancipatie maar met continuïteit van bedrijven en met minder managementfraude. De inleider sprak voor ongeveer 40 personen en ik schat dat er vijf of zes vrouwen zaten. Alle ogen waren plotseling op die vrouwen gericht. De inleider was echter volstrekt duidelijk, het is niet het probleem van de vrouwen, het is het probleem van de mannen, van het succes van hun ondernemingen. Daarmee is het een probleem en opgave voor iedereen. Talentvolle vrouwen consequent aan de kant laten staan is bovendien kapitaalvernietiging, sloot hij zijn betoog af.

Poeh, spierballentaal, voor de tweede keer deze week, ze durven wel die mannen. Ben benieuwd of het quotum er komt.

Anneke Beukers
Staten. annekebeukers@hotmail.com