30 januari 2014

Spuitvrije zones in het buitengebied

De Gezondheidsraad pleit net als wij voor spuitvrije zones in het buitengebied. Dit vanwege sterke aanwijzingen voor gezondheidsrisico’s. Zie hier voor meer informatie over gewasbeschermingsmiddelen in de leefomgeving.