Door op 10 maart 2015

Stemrecht

De provincie onderneemt een aantal acties om de opkomst te bevorderen. Onder andere door het bezoeken van de ROC’s en de Hogescholen. Daar zitten de kiezers die voor de eerste keer naar de stembus gaan.

De studenten krijgen gastlessen, en in de hal staan Statenleden waarmee ze in gesprek kunnen gaan. En…… er staat de opstelling van de sticker-stemwijzer.

Met een groot stickervel kunnen studenten daarop aangeven of ze het eens, dan wel oneens zijn met dertig stellingen, die allemaal betrekking hebben op de provinciale politiek. Als ze alle dertig stickers hebben geplakt, wordt het half lege vel in een grote grijze bak gestopt en vervolgens komt er een soort kassabon uit waarop vermeld staat met welke partij je het meest eens bent aflopend naar de partij waarmee je het minst deelt. Een mooi visueel instrument om jonge mensen bewust te maken dat hun mening er toe doet, dat ze die mening bovendien delen met een politieke partij, maar ook met anderen gezien de stickers die bij de stellingen zijn geplakt. Soms zijn ze verbaasd over de uitslag, vaak hebben ze geen idee wat er uit komt.

Het hele grote bord, het plakken van de stickers, de aanwezige Statenleden en medewerkers van de provincie, dat alles leidt tot reuring in de tent. Drie keer ben ik vrijwilliger, ik heb er groot plezier in om met de studenten te spreken. Ik moet enorm lachen als een flink aantal zegt dat ze eigenlijk altijd hun moeder vragen waarop ze moeten stemmen. Hoe anders dan in mijn tijd waarin je vooral niet deed wat je moeder zei. Een generatiekloof.

Ik probeer ze te overtuigen om van hun stemrecht gebruik te maken. Het is een recht, democratie moet je koesteren, en als je niet gaat stemmen, dan ook niet zeuren. Ik vraag ook of hun ouders stemmen en dan blijkt toch redelijk vaak dat degene die niet stemmen ook ouders hebben die niet stemmen.

Naast deze en andere activiteiten was ik bij de kunstbunker in Paasloo. RTV Oost maakte daar opnames van mij en van collega Dirk van Dijk van de SGP over het item, kunst en vrijheid.

Een bezetter, nog niet zo lang geleden, die vrije meningsuiting verbood, waaronder vrijekunstuiting. Steeds weer sta je er versteld van dat een heel volk blijkbaar in staat is achter een dictator aan te lopen en de meest verschrikkelijke ideologie na te streven. Ik kan me voorstellen dat het voor de jeugd een ver-van-mijn-bed-show is, maar hun ouders, mijn generatie, heeft in mijn ogen wel de opdracht om het belang van stemrecht uit te leggen en door te geven. Hun zonen en dochter heb ik proberen te verleiden met: “wat heb jij een mooie stem, laat hem niet verloren gaan”.

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com