23 januari 2014

Verkiezingsprogramma

In de afgelopen periode heeft de PvdA Hardenberg veel bereikt voor de inwoners. In de komende jaren willen wij opnieuw keihard werken aan de verbetering van welvaart en welzijn van onze burgers. Hierbij zetten we ons extra in voor de meest kwetsbaren. Schouder aan schouder, naast elkaar en voor elkaar willen we de zorgen en problemen van mensen verminderen.

Onze drijfveren zijn solidariteit en menselijke maat. Die zijn de basis van ons verkiezingsprogramma. Met heldere doelen. We noemen hieronder enkele belangrijke. Het volledige verkiezingsprogramma vindt u elders op deze website.

 • 1.000 extra banen voor jongeren en werkzoekenden met een uitkering.
 • Jeugdwerkgarantieplan voor jongeren.
 • Extra inzet op scholing en training van werkzoekenden.
 • Een kennis- en innovatiecentrum voor bestaande en nieuwe bedrijven.
 • Geen megastallen, wel groeimogelijkheden voor agrarische gezinsbedrijven.
 • Versterken recreatie en toerisme.
 • Behoud en vernieuwing ziekenhuis
 • Minder regeldruk voor bedrijven en instellingen.
 • Halvering van de wachttijd voor woningzoekende huurders.
 • Meer mogelijkheden voor (startende) kopers en ‘crisiswoningen’.
 • Beperking van de huurlasten.
 • Versterken bewonersparticipatie.
 • Meer mogelijkheden voor zelfbouw en vraaggericht bouwen.
 • Meer ondersteuning van mantelzorgers.
 • Integrale, wijkgerichte aanpak van hulpvragen.
 • De wijkverpleegkundige terug in de wijk.
 • Betaalbare en makkelijk bereikbare zorg voor iedereen, met eigen bijdrage naar draagkracht.
 • Meer inzet op preventie.
 • Schuldenoffensief gericht op voorkomen en beter aanpak schuldenproblematiek.
 • Betere ondersteuning mensen met schulden via laagdrempelig Adviespunt.
 • Meer voorlichting over voorkomen van schulden.
 • Diverse extra maatregelen voor de verschillende kernen.