Door Rein Jonkhans op 9 februari 2014

Visienota Landbouw en het Landschapsontwikkelingsplan

Op 4 februari is de Visienota Landbouw en het  Landschapsontwikkelingsplan vastgesteld in de Raad van de gemeente Hardenberg. Beide plannen bepalen in hoge mate hoe ons platteland zich de komende jaren kan ontwikkelen. De landbouwvisie gaat uit van de volgende twee richtingen:

– Multifunctionele landbouw waarin agrarische activiteiten worden gecombineerd  met in hoofdzaak publieksgerichte activiteiten;
– De plankgaslandbouw die zicht richt op schaalvergroting en de wereldmarkt.

De Partij van de Arbeid heeft aangegeven de vinger aan de pols te willen houden voor met name de plankgaslandbouw.

De afgelopen jaren is de sector vaak in opspraak geweest. De beelden van de varkenspest , Q-koorts, verzet bij de buren in Twenterand tegen megastallen en de discussie over de toepassing van gif in de bloembollen, antibiotica in de pluimveesector en zeer recent de zorgen geuit door de KNMvD (de beroepvereniging voor dierenartsen) over het toenemende misbruik van vruchtbaarheidshormonen in de varkensfokkerij en melkveehouderij voor planningsgemak van synchroniseren van groepen dieren. De sector werkt met wisselend succes aan het oplossen van deze misstanden.

Wij vinden dat de landbouw zich duurzaam moet ontwikkelen met respect voor mens, dier en plant. Dus geen megastallen, verantwoord gebruik van chemische middelen op veilige afstand van kwetsbare objecten ( scholen, campings , woningen etc.) Het landschapsontwikkelingsplan geeft aan op welke wijze ons landschap zich moet en kan ontwikkelen. Hierin is gelukkig veel ruimte voor het verbeteren van de biodiversiteit. Door onze manier van leven en landbouw bedrijven verdwijnen er steeds meer dieren (bijvoorbeeld weidevogels, patrijzen, veldleeuwerik maar ook insecten zoals bijen, vlinders en torren) en planten.

Dankzij Europese regelgeving worden onder de boeren ondersteund om aan akkerrandenbeheer te gaan doen en het landschap te onderhouden. Dit is voor iedereen die gebruik maakt van het buitengebied goed nieuws.

Rein Jonkhans

Rein Jonkhans

Rein is sinds 2006 lid van de fractie, waar hij onder andere de belangrijke portefeuille financiën doet. Rein is een specialist in ruimtelijke ordening en publieke ruimte en een betrokken bestuurder. Sinds 2018 is Rein fractievoorzitter.

Meer over Rein Jonkhans