Door Gitta Luiten op 8 februari 2017

Vragen over asbestverwijdering particuliere daken gemeente Hardenberg

De vezels van asbest zijn zeer gevaarlijk voor de gezondheid van mensen. Daarom moet in 2024 alle asbest van particuliere daken in Nederland verwijderd zijn. De uitvoering van deze maatregel is de verantwoordelijkheid van huiseigenaren zelf. Echter, in de praktijk ontstaan verschillende problemen rond de organisatie en financiering daarvan, zoals onder meer blijkt uit de uitzending van Kassa op 4 februari. De bestaande subsidieregeling is ontoereikend, mensen hebben moeite om voor dit doel een lening af te sluiten en om goede (gezamenlijke) aanbesteding te organiseren. De Staatssecretaris legt de verantwoordelijkheid voor het faciliteren van de uitvoering bij de gemeenten. In de praktijk zijn echter maar weinig gemeenten hier actief mee bezig.

In die uitzending worden ook een aantal mogelijke oplossingen genoemd die door sommige gemeenten worden ingevoerd, zoals het aanbieden van een renteloze lening, garantstelling en het organiseren van gemeenschappelijke aanbesteding. Deze oplossingen zouden vooral voor mensen met een krappe beurs een uitkomst zijn.

In Hardenberg zijn in het buitengebied veel schuren met asbestdaken in handen van particulieren. Daarom heeft de fractie van de PvdA Hardenberg de volgende vragen gesteld aan het college van B&W:

  • ontwikkelt het college op dit moment beleid om een goede uitvoering van de verplichte asbestverwijdering door particulieren te faciliteren?
  • Zo ja, hoe ziet dat beleid eruit en wanneer verwacht u dat het in werking kan treden? Zo nee, waarom niet?
  • Is het college bekend met de genoemde oplossingen en zo ja, is zij bereid te onderzoeken of deze mogelijkheden ook in Hardenberg kunnen worden ingevoerd?
Gitta Luiten

Gitta Luiten

Gitta is begonnen als wethouder na de verkiezingen van 2018. Ze maakte sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 deel uit van de raad. Ze is specialist in kunst en cultuur en is mede-eigenaar van Restaurant De Tuinkamer in de Priona Tuinen. Gitta was directeur van de Mondriaan Stichting en studeerde communicatie-wetenschap.

Meer over Gitta Luiten