Door op 19 januari 2014

Vrijwilligers

Een werkbezoek bij De Wheem, een bezoekerscentrum van Landschap Overijssel. Tot mijn schande moest ik mijn navigatie even aanzetten, ik was er nog nooit geweest.

Prachtig gelegen, tegenover de Reestkerk, in Oud Avereest. Ik maakte kennis met een “landschap van vrijwilligers”. Zo waren er mensen van de “hoogstambrigade”, ze helpen inwoners van Overijssel om de hoogstam fruitbomen goed te snoeien. Twee keer kan men gebruik maken van de werkzaamheden en de educatieve voorlichting van de brigade, daarna moet men het zelf kunnen, of betalen. Ook het weidevogelbeheer was aanwezig. De snoeiers van singels en kleine “postzegels’ groen langs dorpen en steden; de voorlichters op de lagere scholen; de knotwilgers, de gidsen in de diverse gebieden voor zomers de toeristen en ’s winters vooral de inwoners van Overijssel zelf; de medewerkers van de drie bezoekerscentra; de schaapsherder enz. Een veelkleurig en veelzijdig en vooral betrokken gezelschap. Ze vertegenwoordigen 5000 vrijwilligers, van wie sommigen eens per jaar hun goede werken doen, anderen elke week één of meerdere dagdelen.

Hoewel het gesprek geanimeerd was, de koffie goed en de krentenwegge lekker, was de stemming toch bedrukt. In heel Nederland zijn er twee provincies die de subsidie op landschapsbeheer geschrapt hebben, Zuid Holland en Overijssel. De vrijwilligers hebben nog eenmalig 50% van de subsidie gekregen, volgend jaar is het helemaal weg.

Het betekent een hele klap voor het beheer van het landschap. De gevolgen zullen niet meteen merkbaar zijn, wel zullen de bezoekerscentra gesloten worden. Elke week bezoeken honderden mensen deze centra, als uitvalbasis voor wandelingen, voor een kopje koffie of voor de mooie natuurspeelterreinen voor kinderen. En het is het “thuis” van de vrijwilligers en de opslagplaats van materieel.

De vrijwilligers doen dit werk met hart en ziel en zullen elkaar nog wel even vinden. De gevolgen zullen daarna echter pijnlijk merkbaar worden. Deze vrijwilligers staan voor ruim 100.000 uur aan landschapsbeheer, en het wegvallen van deze werkzaamheden zal de kwaliteit van het landschap stevig aantasten. Radio en Tv Oost waren aanwezig en zichtbaar onder de indruk.

Het staat op de agenda van de volgende Statenvergadering, en vragen erover hebben tot nu toe niets uitgehaald. Ik ga het toch nog een keer proberen beloof ik hen, samen met D66. Het gaat maar om €300.000, nodig voor de organisatie, de bezoekerscentra, voor veilig en goedgekeurd materieel en voor nog wat andere bijkomende kosten. Dat is nog geen €3,- per uur. Argumenten genoeg, maar gaan ze naar ons luisteren? Dit college, dat de mond vol heeft over noaberschap, laat de vrijwilligers van Landschap Overijssel in een ijzige kou staan.

Anneke Beukers