Door op 21 februari 2017

Vrouwen van nu

Op vrijdagmiddag doe ik in het provinciehuis een democratiespel. De deelnemende groep is “Vrouwen van Nu”. Maar liefst 37 vrouwen zijn paraat. Hoewel ik de spelen met studenten en scholieren altijd erg leuk vind, vind ik ze met specifieke doelgroepen heel bijzonder.

Ze zijn leergierig, de dames, waar ik anders bij het voorstellen enige lauwheid bespeur, de meeste deelnemers moeten er immers naar toe omdat het door school geregeld is, is er nu meteen enthousiasme en gretigheid om vragen te stellen. En de vragen zijn van een andere orde, niet beter of slechter maar anders. Het is geweldig leuk en de film die anders de opwarmer is, slaan we over. Geen tijd voor.

Een opmerkelijk verschil is dat de indeling in de verschillende partijen en het je verdiepen in dat partijstandpunt en daarbij argumenten zoeken niet landt. De vrouwen willen graag met elkaar in overleg over hun eigen standpunt, maar om een toneelstukje te gaan spelen, dat blijkt lastig.

Na aandringen van mijn kant en van de begeleidster komt dit er een beetje uit, maar dan meer in toonzetting (PVV) achter de microfoon, dan in het standpunt. Die toonzetting genereert enig gelach maar overwegend afkeuring. Zo zijn deze vrouwen niet opgevoed, ze blijven netjes.

Zij zijn verbaasd over mijn liefdesverklaring aan de democratie. Ik ben verbaasd dat zij, die veelal van mijn eigen leeftijd zijn, enerzijds zo goed weten waarop ze gaan stemmen en anderzijds zo weinig weten van het politieke spel, de regels, de moeite die het kost om tot een meerderheidsstandpunt te komen. Ook de taken en bevoegdheden van de provincie blijken een onontgonnen terrein.

We hebben een geweldig plezierige middag. Het meest blij ben ik als op eind van de bijeenkomst één van de vrouwen spontaan verklaart dat ze zich nooit heeft gerealiseerd hoe moeilijk het is om je eigen standpunt los te laten, water bij de wijn te doen om op die manier een doel dat je wilt bereiken toch bereikt, zij het in gewijzigde vorm. Gekscherend antwoord ik dat alleen vrouwen dit moeilijk vinden, immers hun mening is toch thuis altijd doorslaggevend. Ze lachen. Echter, meerdere onderzoeken tonen aan dat dit wel klopt. Vrouwen hebben veel invloed. Ooit vertelde een autohandelaar mij dat hij pas in de benen komt als de vrouw meekomt, “dan wordt er gekocht, daarvoor is het alleen maar kijken, kijken, kijken”, verklaarde hij. Jammer dat die macht en kracht nog veel te weinig wordt aangewend. In een tijd dat redelijkheid en nuance zo ontbeerd wordt. In de Top, in Raden van Commissarissen, in de politiek. Kom op Vrouwen van Nu, pak je kans!

 

Anneke Beukers,

Staten.annekebeukers@hotmail.com