Door op 18 november 2014

Wijzen naar de buren

Op de Statendag had ik meteen rtv Oost bij me staan. Of ik een radio interview en een tv interview wilde geven. Waarover, vroeg ik verbaasd. Ik had het nieuws niet goed gevolgd, er was een reportage geweest op rtv Oost waarin men liet zien hoe het hoogveen, dat wij zo zorgvuldig willen bewaren, zomaar werd afgegraven.

Ik liet me bijpraten, immers niet gezien, geen tijd gehad. Mijn reactie was duidelijk. Het is pijnlijk als er aaneengesloten gebieden zijn die grens overschrijdend zijn, dat we dan niet samen op trekken met onze Oosterburen om niet alleen bij ons maar ook bij hen het hoogveen te bewaren.

De “actievoerders” die rtv uitgenodigd hadden om de uitzending te maken hadden echter een andere bedoeling. Als ze het hoogveen daar afgraven, waarom moeten wij het dan bewaren.

Het gaat om natura 2000 gebieden. Een natura 2000 gebied is aangewezen om verder uitsterven van planten en diersoorten tegen te gaan. De wereld kan niet zonder een verscheidenheid aan natuur. Dit zorgt voor voedsel, schoon water, vruchtbare grond. Het zorgt ook voor een stabiel klimaat en levert grondstoffen voor huisvesting, kleding, brandstof en medicijnen. Geen economie, zonder goede ecologie. In Nederland is nog geen 7% van het grondgebied aangewezen als Natura 2000 gebied. In Duitsland is 20% van het grondgebied aangewezen en dat terwijl in Nederland het uitsterven veel sneller gaat dan in bijvoorbeeld Duitsland. Het uitsterven in Europa is blijven staan op 50% in Nederland zakt de populatie onder de 30%. Daarom kan in Duitsland nog steeds wel anders worden omgegaan met bijvoorbeeld hoogveen dan in Nederland. Niemand is voor het uitsterven van vogelsoorten en plantensoorten, echter er is ook behoefte aan rood en grijs. Botsende belangen, althans zo lijkt het. Ik denk echter dat onvoldoende wordt beseft dat onze welvaart wordt bedreigd als het uitsterven nog grotere vormen aanneemt. Daarom wordt van eenieder in Nederland gevraagd zeer zorgvuldig en in lijn met de omgeving waarin je verkeert, om te gaan met de eigen leefomgeving. Dat geldt ook voor de agrarische sector. Daar helpt het wijzen naar de oosterburen niets aan. Trouwens…… Als ik vroeger iets verkeerd deed en ik wees naar mijn buurjongen die dat ook had gedaan, was dat voor mijn ouders absoluut geen overtuigend argument. Als hij in de sloot springt, spring jij toch ook niet, was steevast het antwoord. Zelf afwegingen maken en zelf verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we met de aanwijzing van Natura 2000. Had trouwens weer geen tijd om te kijken of mijn interview was uitgezonden.

 

Anneke Beukers

Staten. annekebeukers@hotmail.com