Door op 23 november 2015

Windpark de Veenwieken: inspreken mag!

Windmolens… een onderwerp waar al veel over geschreven is en wat een hele lange doorlooptijd heeft in de besluitvorming. Het plaatsen van windturbines in Dedemsvaart Zuid West. Al meer dan 15 jaar staat het met regelmaat op de agenda van de raad. Met regelmaat is het ook een onderwerp van bespreking geweest in fractie en  tijdens ledenvergaderingen. De procedure van het plaatsen van turbines in Ommen is de verantwoordelijkheid van de provincie. De gemeente Hardenberg heeft de verantwoordelijkheid voor de turbines op haar grondgebied. Qua procedure vergt dat wel de nodige afstemming omdat het om een initiatief gaat op het grondgebied van 2 gemeenten. 10 november  stond het onderwerp op de agenda, waarbij de enige vraag was: kan het ter inzage gelegd worden?

Onze fractie heeft op 10 november 2 moties ingediend. Een motie over de maximale hoogte zodat er geen verlichting geplaatst hoefde te worden boven op de turbine. Deze motie hebben wij aangehouden omdat er toen geen meerderheid voor was. De andere motie ging over het financieel meedoen met het initiatief met een mooi rendement vooral voor direct omwonenden. Deze motie heeft het wel gehaald.

11 november werd dit onderwerp in de Provinciale Staten behandeld en moties  met dezelfde strekking die wij ingediend hadden zijn aangenomen.

Dat betekende 17 november weer in de herkansing in de gemeenteraad van Hardenberg. De veranderingen in het raadsvoorstel zijn meegenomen en windpark de Veenwijken is nu vrijgegeven voor de inspraak. Wij zijn tevreden.. en nu kan er ingesproken worden!