Door Gitta Luiten op 12 februari 2014

Woonvisie

De PvdA heeft ingestemd met de voorgestelde Woonvisie. In de Visie is, mede door de inbreng van de PvdA, veel aandacht voor voldoende huisvesting voor jongeren en ouderen, levensloopbestendig wonen en sociale huurwoningen in de gemeente Hardenberg – onderwerpen die de PvdA op handen draagt. In de Woonvisie zet het College de lijn uit naar 2020 en geeft aan hoe de gemeente wil bijdragen aan een gezonde woonsituatie en de leefbaarheid in de gemeente Hardenberg. De Visie is inmiddels door de Gemeenteraad vastgesteld.

Gitta Luiten

Gitta Luiten

Gitta maakt sinds de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 deel uit van de raad. Ze is specialist in kunst en cultuur en heeft Restaurant De Tuinkamer in de Priona Tuinen. Gitta was directeur van de Mondriaan Stichting en studeerde communicatie-wetenschap.

Meer over Gitta Luiten