Zeker zijn van eerlijke landbouw

26 februari 2018

Steeds meer boeren en consumenten willen dat ons eten duurzamer, natuurvriendelijker en met meer respect voor dierenwelzijn wordt geproduceerd. Dat vraagt om een forse omslag. Wij willen boeren met deze omschakeling helpen, zodat zij met eerlijk voedsel ook een eerlijke boterham kunnen verdienen.

Want hoe we ons voedsel produceren is een belangrijke schakel in duurzaamheid: niet alleen wat we eten, maar ook door de manier waarop we het produceren, transporteren, verwerken en verpakken. Op al deze terreinen vinden we dat de gemeente duurzame voedselproductie moet stimuleren. Door in de eigen gebouwen alleen nog lokaal en biologisch voedsel aan te bieden en door een duurzame omslag in de landbouw te ondersteunen. En door geen nieuwe megastallen meer te laten bouwen: die vormen een risico voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld Q koorts, stof en vogelpest), het milieu en het dierenwelzijn (bijvoorbeeld de brandveiligheid).